• آخرین اخبار
 • پرسش های متداول (FAQ)
 • درخواست خدمات
 • پیش نیاز و نصب
 • افزودن امکان لینک ارتباط با نرم افزار PWSelf (مدیریت رستوران) برای دریافت تعداد دسر و غذا –مبلغ  دسر و غذا به تفکیک و یا جمع مبلغ دسر وغذا
 • امکان محاسبه اضافه کار پرسنل مامور در مراکز هزینه مختلف با نرخ  مجزا برای هر پرسنل و پرداخت خارج از لیست اصلی 
 • امکان محاسبه مبالغ ثابت کارکرد روزانه برای هر پرسنل
 • امکان ساخت فایل مالیات مطابق با ساختار دارایی 
 • امکان ساخت فایل بیمه مطابق با ساختار جدید تامین اجتماعی و قابلیت ارسال اینترنتی
 • امکان محاسبه مالیات به روش تجمیع درآمد سالیانه
 • امکان محاسبه مالیات عیدی به روش تجمیع درآمد سالیانه و یا به روش مستقل از درآمد
 • امکان افزایش حقوق و مزایا بصورت گروهی
 • امکان گرفتن انواع خروجی فایل بانک پرداخت حقوق پرسنل
 • امکان گزارش‌گیری پرسنل بدهکار (جهت نمایش حقوق منفی)
 • امکان رند شدن مبالغ حقوق ومزایا به هنگام افزایش حقوق گروهی در سال جدید
چنانچه سوالی در خصوص چگونگی عملکرد آیتم خاصی در برنامه دارید و یا مشکلی در برنامه شما ایجاد شده است، با مراجعه به این قسمت و یافتن سوال مورد نظرتان، می‌توانید راه حل مشکل مورد نظر را مشاهده نمایید.
 

 

سوالات متداول عمومی
1- شرایط نصب نرم افزار حقوق ودستمزد PWPayRoll و زبان برنامه نویسی آن چیست؟
برای نصب برنامه ابتدا باید نرم افزار SQL (ترجیحاً sql 2008 به بالا) نصب گردد سپس نرم افزار قفل نصب می شود و زبان برنامه نویسی DELPHI و سیستم عامل مورد نیاز WINDOWS XP به بالا می باشد .

2- در نرم افزار حقوق ودستمزد  PWPayRoll امکان تعریف شرکت دوم وجود دارد؟
در نرم افزار حقوق ودستمزد می توان دو شرکت اصلی را تعریف نمود و شرکتهای سوم به بعد با هزینه اضافه انجام خواهد شد.

3- در نرم افزار  PWPayRoll چند کاربر همزمان می توانند وارد برنامه شوند؟
همزمان 5 کاربر ودرصورتی که همزمان نباشند نامحدود کاربر می تواند وارد سیستم شوند.

4- آیا نرم افزار  PWPayRoll تحت شبکه می باشد؟
بله برنامه تحت شبکه اجرا خواهد شد و کاربران می توانند دسترسی های مختلف داشته باشند.

5- مشکل قفل برنامه
برای رفتن اشکال قفل برنامه  PWPayRoll مواردی باید کنترل شود که شامل:
الف ) درایور sentinel protection installer 7.4.0 نصب شده وداخل control panel موجود باشد. 
ب ) فایل ulc.inf درمسیر نصب برنامه فولدر namira ---- source کپی شود. 
ج) درمنو ابزار windows آیکون کلاه زرد (lockcheck ) دیده شود ودرصورت نبود آن از داخل منوی start ---- startup یکبار اجرا شودویابصورت دستی ازفولدر lock ( داخل cd نصب برنامه) اجراگردد.
د ) در منو ابزار windows آیکون 7 لاتین به نام tcpserver مشاهده شود ودرصورت نبود از start up اجراشود.
و) پورت usb اشغال شده توسط قفل برنامه سالم باشد وبوسیله سیستم شناخته شود.

6- مشکل قطع کار شدن پرسنل و لیست بیمه تامین اجتماعی 
در منوی اطلاعات حقوق -- پرسنل – تاریخ شروع بکار وتاریخ پایان کار تعریف می شود و از تاریخی که پایان کار تعریف می شود روز بعد به عنوان تاریخ ترک کار در لیست بیمه 
مشاهده می شود. (بطورمثال اگر فردی درتاریخ 31/3/90 پایان کار دارد در لیست بیمه 1/4/90 به عنوان ترک کار نمایش می دهند.)

7-امکان محاسبه مالیات در برنامه
روش محاسبه مالیات در برنامه  PWPayRoll به روش تجمیع محاسبه گردد.
به این ترتیب که اگر فردی دریک ماه براساس جدول مالیاتی ، مالیات زیادی را پرداخت نموده درماه بعد ازمالیات معاف می گردد یعنی همیشه برای محاسبه مالیات میانگین مالیاتهای ماههای قبل درمحاسبه مالیات موثراست(به پیوست مثال مالیات)(پیوست دارد)

8-برای ایجادکردن فایل مالیات برای ساخت دیسکت دارایی :
ابتدا باید تمامی اطلاعات مالیاتی درتمام منوهاتکمیل گردد.
الف) درمنوی اطلاعات پایه --- اطلاعات مالیاتی --- حوزه های مالیاتی ---انواع معافیت مالیاتی
الف)2-در منوی اطلاعات پایه---تعریف کارگاهها---کارگاه تعریف شود---نام شعبه مالیات---کدشعبه مالیات وارد شود
ب)در اطلاعات پرسنلی
1- بایدکدملی ونام پدر واردشده باشد 2- رسته و شغل و کدشغل مطابق دفترچه راهنمای دارایی وارد شود. 3- در قسمت سایر – نوع معافیت وارد شود 4- در قسمت اطلاعات شخصی – نام کشور تکمیل شود.
ج) درمنوی اطلاعات حقوق – اطلاعات مالیاتی پرسنل – پس ازکامل نمودن کلیه اطلاعات این بخش درقسمت غیر نقدی باید یکبارکلیک شودوعددصفرواردشده وذخیره شودبرای کلیه پرسنل .
د) درمنوی امکانات --- اطلاعات وفایل مالیات --- اطلاعات خاص مودی و شعبه های مالیاتی و اطلاعات مالیاتی مودی درشعبه تکمیل گردد.
و) درانتها پس تکمیل مراحل بالا درمنوی امکانات می رویم --- اطلاعات وفایل مالیات ساخت فایل مالیات را می زنیم وابتدا ماه وسال راانتخاب نموده سپس نام شعبه مالیاتی رابازدن کلید ذره بین انتخاب نموده ونحوه پرداخت راتکمیل نموده وبازدن کلید تولیدگزارش درصورت داشتن محاسبه حقوق مقادیرپرمی شود.

9-مراحل ایجاد دیسکت دارائی
پس از اجرای عملیات مطابق نکته 4 در منوی امکانات ---- اطلاعات وفایل مالیات ساخت فایل مالیات پس از ایجاد گزارش با کلید مسیر ایجاد فایل، مسیر دلخواه را انتخاب می نمایید و زدن کلید دیسکت دو فایل در مسیر انتخابی ایجاد می شود که پس از یکبار save as مجدد داخل دیسکت ویا CD کپی نمایید.

10-برای قرار دادن تصویر در مشخصات پرسنلی
در منوی اطلاعات حقوق --- پرسنل --- ابتدا تیک گزینه نمایش تصویر وامضا ء رامی زنیم ودرمحدوده عکس دوبارکلیک نموده وازقسمت LOOKIN مسیر فایل تصویر را انتخاب می نماییم .

11- مراحل فعال شدن ماه جاری 
در منوی عملیات--- عملیات ماهانه --- فعال سازی ماه جاری را می زنیم و کلید بله را انتخاب نموده تا ماه جدید ایجاد گرددودرپنجره بعدی در صورتی که بخواهید اطلاعات ماه قبل به ماه حاضر انتقال یابد کلید بله را می زنید ودرصورتیکه بخواهید مانده اطلاعات منتقل شودکلید خیررامی زنید.
ودر منوی عملیات --- انتقال اطلاعات پرسنل از ماه قبل را می زنیم و از طرف راست صفحه افرادی را که می خواهید به ماه بعد انتقال پیدا کنند را انتخاب و با کلید فلش آبی از راست به چپ انتقال می دهیم و در صورتی که بخواهیم همه انتخاب شوند راست کلیک نموده انتخاب همه را می زنیم وسپس باکلید فلش آبی از راست به چپ منتقل می نماییم .

12- مشاهده خطا در ورودبه برنامه
نام کاربر برنامه صحیح باشد.
رمز عبور صحیح وارد شود.
نام شرکت مذکورانتخاب شود(امکان وارد شدن با 2 شرکت دربرنامه وجوددارد)
نوع تاریخ بطورپیش فرض شمسی ونوع زبان بطورپیش فرض فارسی می باشد.
تاریخ باید به فرمت YYYY/MM/DD باشدوجداکننده ازداخل contorl panel ---regional and language ( / ) انتخاب شود .
لازم به ذکر است که کاربر اصلی برنامه بصورت پیش فرض manager و پس وورد عدد 1 می باشد.
مراحل تغییر رمز ورود دربرنامه حقوق ودستمزد
بصورت پیش فرض نام کاربر manager ورمزعبور عدد 1 یک می باشد درصورت تغییر رمز عبور بوسیله مشتری می بایست دردیتابیس برنامه کلمه عبور به 4 چهار تغییر کند درواقع داخل دیتا بیس به این شرح می باشد.
User ID = 1
User name = manager
User password = 4

13-مشاهده اشکال درنمایش مبالغ حقوق
بطورکلی تمام ارقام باید بصورت مثال 000/303/3 سه رقم سه رقم جدا کننده داشته باشد به این منظور داخل panel control---- regional and language ----- advance ---- currency 
گزینه NO of digits after decimal مقدار صفرراداشته باشد.

14- روش پشتیبان گیری ازبرنامه
درمنوی امکانات – مدیریت بانک اطلاعات – گزینه تهیه نسخه پشتیبان را می زنیم ونام دیتابیس راانتخاب می نماییم مثلا dbsal انتخاب می نماییم ودرقسمت مسیر باکلید ذره بین مسیرونام فایل می دهیم وکلید SAVE رامی زنیم وبازدن کلید شروع عملیات ،پشتیبان گیری انجام می شودبرای پشتیبان گیری اتوماتیک رجوع شود(نکته17)
15- روش جایگزینی نسخه پشتیبان Restore backup 
نام دیتابیس را از لیست بانکهای اطلاعات انتخاب نموده ودرقسمت مسیرکلید ذره بین رامی زنیم ومسیرونام فایل رامی دهیم وکلید Open را می زنیم وباکلید شروع عملیات ، پشتیبان جایگزین خواهدشد.

16-اگردرلیست محاسبه حقوق نام پرسنل نباشد ، چه مواردی باید بررسی شود؟
الف) ابتدا باید درمنوی عملیات --- عملیات ماهانه --- فعال سازی ماه جاری رازده وابتدا کلید بله را بزنید وسپس کلید خیر رامی زنید تااطلاعات منتقل شود.
ب) درمنوی عملیات --- انتقال اطلاعات پرسنل ازماه قبل --- نام پرسنل درقسمت افراد دارای اطلاعات درماه جاری باشد.
ج ) درمنوی اطلاعات حقوقی --- کارکرد ماهانه --- نام این پرسنل را انتخاب ومقادیرکارکردآن پرباشد.
د) ودرآخر درمنوی عملیات --- عملیات حقوق ماهانه --- محاسبه حقوق ماه برای این پرسنل انجام شود.

17-اگر بخواهید یک آیتم کسورات مانند((بیمه تکمیلی )) دربرنامه از پرسنل هرماه کسر شود چگونه این کار انجام می شود؟
الف ) بطورکلی برای اضافه نمودن هرآیتمی ازکسورات بصورت مستمر درمنوی اطلاعات پایه ---
آیتمهای کسورحقوق --- موردموردنظر را انتخاب وتیک گزینه فعال را می زنیم ودرقسمت ماهیت مستمرراانتخاب می نماییم .
ب) درقسمت اطلاعات حقوق --- مزایا وکسورات پرسنل --- درقسمت کسورحقوق --- کسور
مستمرکلیک نموده ومبلغ را وارد می کنیم .

18-اگر بخواهید یک آیتم مزایامانند حق جذب دربرنامه به پرسنل بطورمستمر ویا غیرمستمر اضافه شود چگونه این کار انجام می شود؟
الف ) بطورکلی برای اضافه نمودن هرآیتمی از مزایا بصورت مستمر درمنوی اطلاعات پایه --- آیتمهای حقوق ومزایا گزینه موردنظر را انتخاب می نمایید وتیک فعال را می زنیم ودرقسمت ماهیت گزینه مستمر یا غیر مستمر را بسته به اینکه بطورماهیانه پرداخت می گردد ویا بصورت مقطعی دریک ماه خاص پرداخت می شود(غیر مستمر) انتخاب می شود.
ب) درقسمت اطلاعات حقوق --- مزایا و کسورات پرسنل --- حقوق ومزایا درصورتیکه آیتم موردنظر مستمر باشد درقسمت مستمر کلیک نموده ازلیستی که باز می شود عنوان راانتخاب نموده و مبلغ موردنظر را واردمی کنیم . بطور مشابه برای مزایای غیرمستمر به این ترتیب عمل می نماییم.

19- روش محاسبه عیدی ( بطورمثال برای پرسنلی که 90 روز کارکرد دارد ومعافیت مالیاتی 4375000 و درصد مالیات عیدی 10 درصد باشد و حقوق ومزایای روزانه 61000 ریال (بافرض کارکرد سالانه درمحاسبه عیدی منظور شود ، مالیات عیدی مستقل ازدرآمد سالانه است)
روش محاسبه =(سالانه عیدی)/(سال روز تعداد) × تعداد روزهای کارکرد مشمول عیدی 
عیدی محاسبه شده - معافیت عیدی = عیدی مشمول مالیات 
مالیات عیدی = عیدی مشمول مالیات × (عیدی مالیات درصد)/100
عیدی خالص = عیدی محاسبه شده - مالیات عیدی 

20-برای ایجاد بانک اطلاعات جدید
ازمنوی امکانات --- مدیریت بانک اطلاعات رامی زنیم وگزینه ایجاد بانک اطلاعات را می زنیم ( برای ایجاد شرکت دوم ) کلید شروع عملیات را زده وپیغامهای بانک اطلاعاتی را تائید می نماییم تا بانکهای جدید اطلاعاتی ایجاد شود وسپس ازمنوی امکانات --- شرکتها با زدن کلید رکورد جدید کد شرکت دوم ونام آن را تایپ و ذخیره می نمایید و سپس تغییر کاربری داده ودوباره وارد برنامه می شود باشرکت دو با همان رمز ورود شرکت اول 

21-روش محاسبه اضافه کار
میزان اضافه کاری به ساعت × مبلغ یک ساعت اضافه کاری
مبلغ یک ساعت اضافه کار = (اضافه مشمول مزایای و حقوق)/(ماهانه کارکرد ساعت تعداد) × ضریب اضافه کاری 
بطورمثال برای حقوقی معادل 3200000 ریال
3200000/220 × 1.4 = 66000

22-روش محاسبه سنوات حقوق 
سنوات برابر است بایک ماه حقوق وبصورت ذیل محاسبه می گردد.
سنوات سالیانه ₌ (سنوات مشمول مزایای حقوق )/30 × پایه سالانه سنوات
ناخالص سنوات = (سالیانه سنوات)/365 × تعداد کارکردمشمول سنوات

بطورمثال : به فردی به حقوق ماهانه 3500000 ریال پایه و سنوات 45 درصورتیکه 239 روز کارکرد داشته باشد چه مبلغ سنوات باید پرداخت شود ؟ 
3500000/365 ×45 = 5250000
3500000/365 ×239 = 34376710 مبلغ سنوات 239 روزه 

23-روش اجرای برنامه تحت شبکه :
ابتدا فولدر namira را share می کنیم ودسترسی کامل می دهیم به کاربری که برنامه را درشبکه اجرا می کند سپس از داخل cd نصب برنامه ، فولدر client فولدر system 32 را کپی نموده داخل درایو windows روی سیستم کلاینت 

24-روش محاسبه تجمیع مالیات 
برای محاسبه مالیات حقوق به روش تجمیع به این صورت عمل می کنیم:
بطور مثال برای محاسبه مالیات سه یا چهار ماه و...:
جمع مشمول مالیات سه ماه/3=A و جمع مشمول مالیات چهارماه/4=A و …
A-رنج مالیاتی=C
C×درصد رنج مالیاتی=D
D×3ماه=E و D×4ماه=E و...
E-مالیات ماه اول))-(مالیات ماه دوم)مالیات مستقل همان ماه =(...)-(مالیات ماه چهارم)-(مالیات ماه سوم)-
بطور مثال اگر محاسباتی به صورت ذیل داشته باشیم:

برای محاسبه مالیات ماه شهریور:

4375000-6893783=2518783
2518783*10%=251878
مالیات ماه شهریور:251878
برای محاسبه مالیات ماه مهر:

4375000-7080338=2705338
2705338*10%=270533
مالیات ماه مهر: 270533
برای محاسبه مالیات ماه آبان:
6893783+7080338+6331821=20305942
20305942/3=6768647
4375000-6768647=239364
2393647*10%=239364
239364*3=718094
251878-270534-718094=195682
مالیات ماه آبان: 195682
برای محاسبه مالیات ماه آذر:
6893783+7080338+6331821+10263392=30569334
30569334/4=7642333
4375000-7642333 =3267333
3267333*10%=326733
326733*4=1306933
251878-270534-195682-1306933=588839
مالیات ماه آذر:588839


محاسبه مالیات سالیانه:
جمع کل مالیات حقوق و مزایا+(مبلغ عیدی-معافیت مالیاتی عیدی)+مبلغ مالیات سنوات

جمع کل حقوق و مزایا /تعداد ماههای کارکرد =میانگین درآمد ماهیانه
معافیت مالیاتی (به نسبت کارکرد)- میانگین درآمد ماهیانه= مالیات یک ماه
مالیات یک ماه*تعداد ماههای کارکرد=کل مالیات فرد
کل مالیات سال-مالیات پرداختنی طی سال =مالیات قابل کسر در پایان 

25-عملیات محاسبه عیدی
ازداخل منوی عملیات --- عیدی--- محاسبه عیدی
پرسنلی را که می خواهید محاسبه عیدی برای آنها انجام شود انتخاب می نمایید یا راست کلیک نموده وانتخاب تمامی رکوردها کل پرسنل را انتخاب وبا فلش آبی رنگ از راست صفحه به چپ منتقل می نمایید و کلید انجام محاسبه را می زنید.
سیستم براساس کارکرد روزانه افرادتاتاریخ حاضر عیدی خالص وناخالص ومالیات عیدی رامحاسبه می نماید. البته کارکردقابل تغییرنیز می باشدازقسمت چپ صفحه مقدار کارکردروزانه راویرایش وسپس محاسبه قطعی را می زنید.

26-عملیات محاسبه سنوات 
ازداخل منوی عملیات --- سنوات --- محاسبه سنوات
دراین منو برای انتخاب پرسنل می توانید یک نفر را انتخاب نموده ویا کلیه پرسنل راانتخاب نمایید وباکلید فلش آبی از راست به چپ منتقل نمایید وبرای محاسبهسنوات کلید محاسبه قطعی را بزنید تالیست از طرف چپ صفحه پاک شود.
روش محاسبه سیستم براساس کارکردافرادتاتاریخ حاضرمی باشد که البته قابل تغییر می باشد ازقسمت چپ همین منو کارکردسنوات را ویرایش می کنیم محاسبه قطعی را می زنیم .

27-عملیات بازخرید مرخصی
ازمنوی عملیات --- بازخرید مرخصی --- محاسبه بازخرید مرخصی
پرسنل را از طرف راست انتخاب می نمایید وبه طرف چپ انتقال می دهیم وگزینه محاسبه قطعی را می زنیم تامحاسبه شود.

28-روش اضافه کردن مرخصی استحقاقی و استعلاجی
درمنوی اطلاعات پایه --- تعریف انواع استخدامی 
درقسمت مرخصی استعلاجی عهده کارفرکا را به روز تعریف می کنیم و مرخصی سالانه استحقاقی راهم به روز تعریف می کنیم وسیستم به طور خودکارماهیانه محاسبه می نمایید.

29-برای تعریف پرسنل قرارداد ساعتی چه تنظیمی باید دربرنامه انجام شود؟
ابتداازمنوی اطلاعات پایه --- تعریف انواع استخدامی --- یک استخدام باعنوان قرارداد ساعتی ایجاد می نماییم وجدول مالیاتی برای آن تعریف می نماییم سپس درمنوی اطلاعات پایه --- آیتم های حقوق و مزایا گزینه حقوق ساعتی را فعال و ماهیت آن احکامی قرارداده.
سپس از منوی اطلاعات حقوق --- احکام حقوق برای پرسنلی که قرارداد ساعتی هستندحکم جدید می زنیم وحقوق ساعتی رامقدارمی دهیم .

30-اگربخواهید محاسبه سنوات ویاباخرید مرخصی مشمول مالیات شود؟
منوی اطلاعات پایه --- مقادیرو ضرایب
ازقسمت سایر، محاسبه سنوات ، مشمول مالیات ... نمی شودراانتخاب می نمایید.
ازقسمت بازخرید مرخصی مشمول مالیات نشودراانتخاب نمایید.

31-اگربخواهید محاسبه بن کارگری مشمول مالیات شود؟
ازمنوی اطلاعات پایه --- مقادیروضرایب
درقسمت بیمه ، بن کارگری مشمول مالیات نمی شودراانتخاب می نمایید.

32-اگربخواهید در محاسبه بن کارگری کارکرد موثرنباشد ویا به نسبت روز ویا سال محاسبه شود؟
ازمنوی اطلاعات پایه --- مقادیرو ضرایب
درقسمت بیمه ، بن کارگری تاثیر کارکردنداردانتخاب می شودودرقسمت درصورت وجودتاثیر کارکرد به نسبت روزهای سال تیک می خورد.

33-جهت رندکردن اعداددرمحاسبه حقوق چه تنظیمی باید انجام داد؟
ازمنوی اطلاعات پایه --- مقادیروضرایب
درقسمت عمومی تعداد ارقام جهت رندکردن اعداد وانتقال به ماه بعد عدد رندشدن را واردمی نمایید.

 

 

سوالات متداول نصب برنامه

مراحل نصب قفل برنامه
1-قبل از نصب برنامه فلش قفل را به پورت usb متصل می نمایید (دقت نمایید که قفل دارای LED می باشد که پس از نصب برنامه روشن می شود).
سپس cd نصب برنامه را open نموده ومسیرE:\INSTALL_cd\LockDriver رابازنموده وفایل Sentinel Protection Installer 7.4.0.exe را اجرا و مطابق تصویر ذیل کلید next را می زنید.
2- گزینه I accept the terms in the license agreement را تیک می زنیم و کلید next را می زنیم.


3-کلید next را می زنیم.
2-در این مرحله گزینه complete را برای نصب اولیه انتخاب می نماییدوکلید next را می زنیم.
3-گزینه install را زده و next را می زنیم.
4- در این مرحله اگر می خواهید تنظیمات firewall تغییر داده شود کلید yes ودرغیر اینصورت کلید no رابزنید.
5-با کلید finish مراحل نصب به پایان می رسد.


تا این مرحله نصب برنامه قفل به پایان رسیده و در این مرحله ابتدا باید برنامه Microsoft SQl Server نصب گردد.

 

مراحل نصب برنامه حقوق ودستمزد(PWPayRoll ):
1-نصب برنامه، فایلSetup.exe را از سی دی نصب برنامه اجرا می نماییم.

2-با زدن کلید next به صفحه بعد می رویم.

3- در قسمت username نام دیتابیس را وارد نمایید ودر قسمت organization نام شرکت را وارد می نمایید و تیک گزینه anyone who use this computer را می زنیم .
4- در صفحه بعد گزینه custom را تیک زده و کلید next را می زنیم.
5- در این قسمت فقط برنامه payroll را انتخاب نمایید و سایر برنامه ها را علامت ضربدر بزنید تا غیر فعال گردند و کلیدnext رابزنید.
6- بازدن کلید next مراحل نصب انجام می گردد.
7-در این مرحله باید نام دیتابیس را درقسمت servername و username را sa انتخاب می نماییدو password همان کلمه عبور نصب sql می باشد.
کلید save را می زنیم و درصورت صحیح بودن اطلاعات وارده پیغام دیتابیس ایجاد شد دیده می شود.
8- بازدن کلید install، عملیات نصب آغاز می شود.
9-ودر این مرحله مجدداً نام بانک اطلاعاتی و نام کاربر sa وکلمه عبور نصب sql راوارد می کنیم.
10- در این قسمت مسیر نصب را انتخاب می نمایید ترجیحاً درایوی غیر از درایو windows انتخاب شودوکلید next را می زنیم.

11-بازدن کلید finish مراحل نصب خاتمه می یابد.
12-سیستم را restart نمایید تا lock check.exe و tcp.server.exe اجرا شوند


سوالات متداول پشتیبان‌گیری

برای اطمینان از پشتیبان بصورت روزانه می توان داخل دیتابیس برنامه ای تنظیم کرد تا این امر محقق شود که بصورت ذیل انجام می شود:

مراحل پشتیبان گیری اتوماتیک در sql server 2000
گام اول: ابتدا از منوی Start\all program\microsoft sql server\enterprise manager
گام دوم: وارد enterprise manager می شویم و management راباز نموده وsql server agentرا start می کنیم.
گام سوم:یک new maintenance plan ایجاد می کنید.
گام چهارم: کلید next  را می زنیم.
گام پنجم: دیتابیس که می خواهید از آن back up گرفته شود را انتخاب کنید مثلاً اینجا PWSelf انتخاب شده است.
گام ششم: کلید next  را می زنیم.
گام هفتم: کلید next  را می زنیم.
گام هشتم: در این مرحله گزینه Disk باید تیک داشته باشد وسپس کلید change را می زنیم.
گام نهم:در این صفحه تنظیمان زمان بندی مورد نظر جهت تهیه فایل پشتیبان را انجام داده و next را می زنیم.
گام دهم: در این صفحه گزینه use this directory را انتخاب نموده و کلید سه نقطه را می زنیم و مسیر دلخواه را می دهیم.
گام یازدهم: کلید next  را می زنیم.
گام دوازدهم: کلید next  را می زنیم.
گام سیزدهم: کلید next  را می زنیم.
گام چهاردهم:پس از تایید دکمه finish پیغام مراحل با موفقیت انجام شد می دهد و پشتیبان گیری بطور خودکار انجام می شود.

مراحل پشتیبان گیری اتوماتیک در sql server 2008R2

گام اول:ابتدا sql server agent را start می کنیم و از منوی start→all program→microsoft sql server management studio
گام دوم: کلید next را می زنیم
گام سوم: کلید next را می زنیم
گام چهارم: کلید next را می زنیم
گام پنجم: انتخاب نام برای این برنامه و کلید next را می زنیم.
گام ششم:گزینه(back up (full را انتخاب می نماییم و کلید next را می زنیم.
گام هفتم: کلید next را می زنیم.
گام هشتم: کلید next را می زنیم. 
گام نهم:از منوی databases بانکهای اطلاعاتی که می خواهید back up گیری انجام شود را انتخاب می نمایید وسپس از قسمت back up to تیک disk را انتخاب نموده و با زدن کلید add مسیر back up ونام back up را انتخاب نمایید وبا انتخاب گزینه create a back up file for every database می توانید برای back up های ایجاد شده یک فولدر جداگانه تعریف کنید و نام،مسیر و پسوند آنها را تعیین نماییدو برای تعریف برنامه ایجاد back up گیری کلید change را می زنیم.
گام دهم: در این صفحه از قسمت occurs انتخاب می نمایید که روزانه back up گرفته شود یا هفتگی
درصورت انتخاب گزینه روزانه چند بار در روز و چه روزهایی back up گرفته شودو از قسمتDaily frequency ساعت back up گیری را انتخاب نموده و از قسمت duration تاریخ شروع و خاتمه این برنامه را انتخاب می نمایید وکلید ok را می زنید.
گام یازدهم:اگر بخواهید گزارشی در مسیر دیگری ایجاد می شود ومسیر می دهیم در غیراینصورت کلید next را می زنیم.
گام دوازدهم:بازدن کلید finish مراحل به اتمام می رسد.
در این مرحله تنظیمات انجام شده چک می شود وپیغام  success نشان می دهد که مراحل با موفقیت انجام شده.لطفا تماس بگیرید. شماره تلفن جهت درخواست اعزام کارشناس، درخواست دمو، درخواست اسکریپت و مشاوره: 84288

 

مراحل نصب نرم افزار PWPayRoll

مراحل نصب قفل برنامه
1-قبل از نصب برنامه فلش قفل را به پورت usb متصل می نمایید (دقت نمایید که قفل دارای LED می باشد که پس از نصب برنامه روشن می شود).
سپس cd نصب برنامه را open نموده ومسیرE:\INSTALL_cd\LockDriver رابازنموده وفایل Sentinel Protection Installer 7.4.0.exe را اجرا و مطابق تصویر ذیل کلید next را می زنید.
2- گزینه I accept the terms in the license agreement را تیک می زنیم و کلید next را می زنیم.


3-کلید next را می زنیم.
2-در این مرحله گزینه complete را برای نصب اولیه انتخاب می نماییدوکلید next را می زنیم.
3-گزینه install را زده و next را می زنیم.
4- در این مرحله اگر می خواهید تنظیمات firewall تغییر داده شود کلید yes ودرغیر اینصورت کلید no رابزنید.
5-با کلید finish مراحل نصب به پایان می رسد.


تا این مرحله نصب برنامه قفل به پایان رسیده و در این مرحله ابتدا باید برنامه Microsoft SQl Server نصب گردد.

 

مراحل نصب برنامه حقوق ودستمزد (PWPayroll ):
1-نصب برنامه، فایلSetup.exe را از سی دی نصب برنامه اجرا می نماییم.

2-با زدن کلید next به صفحه بعد می رویم.

3- در قسمت username نام دیتابیس را وارد نمایید ودر قسمت organization نام شرکت را وارد می نمایید و تیک گزینه anyone who use this computer را می زنیم .
4- در صفحه بعد گزینه custom را تیک زده و کلید next را می زنیم. 
5- در این قسمت فقط برنامه payroll را انتخاب نمایید و سایر برنامه ها را علامت ضربدر بزنید تا غیر فعال گردند و کلیدnext رابزنید.
6- بازدن کلید next مراحل نصب انجام می گردد.
7-در این مرحله باید نام دیتابیس را در قسمت server name و username را sa انتخاب می نماییدو password همان کلمه عبور نصب sql می باشد.
کلید save را می زنیم و در صورت صحیح بودن اطلاعات وارده پیغام دیتابیس ایجاد شد دیده می شود.
8- با زدن کلید install، عملیات نصب آغاز می شود.
9-و در این مرحله مجدداً نام بانک اطلاعاتی و نام کاربر sa وکلمه عبور نصب sql را وارد می کنیم.
10- در این قسمت مسیر نصب را انتخاب می نمایید ترجیحاً درایوی غیر از درایو windows انتخاب شود و کلید next را می زنیم.

11-بازدن کلید finish مراحل نصب خاتمه می یابد.

12-سیستم را restart نمایید تا lock check.exe و tcp.server.exe اجرا شوند

 
 
 

درباره ما

دنیای پردازش با هدف طراحی و تولید سیستم های
الکترونیکی و کامپیوتری در سال 1368 فعالیت خود را آغاز نمود.
امروز شرکت مفتخر است با به خدمت گرفتن 125 نفر کارشناس
و تکنسین در تهران و 26 نمایندگی مستقل در سراسر کشور در خدمت هزاران سازمان، اداره و کارخانه است.

تماس با ما

تهران، امیر آباد، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، نبش خیابان چهاردهم،شماره 1941
کد پستی: 1439744411
تلفن: 84288 - 021
فکس: 88632587 - 021

info@processingworld.com
sales@processingworld.com