مدیریت رستوران ادارات

امروزه وجود سامانه‌ای جهت کنترل، ثبت و نگهداری آمار غذای مصرفی پرسنل در سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها از الزامات مدیریتی محسوب می‌گردد.
در این سامانه علاوه بر مکانیزه شدن صدور فیش غذا، حذف عمل پرداخت وجه در زمان دریافت غذا، از بین رفتن صف در غذاخوری، با ثبت و کنترل تعداد غذا و مخلفه‌های ارائه شده در هر وعده، مدیران قادر خواهند بود نظارت بیشتری بر هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران داشته و (در صورت نیاز) از طریق خروجی فایل حقوق و دستمزد، وجه غذا را از فیش حقوقی پرسنل کسر نمایند.
همچنین با وجود امکان پیش خرید غذا توسط پرسنل، مدیران امکان برنامه‌ریزی یا نظارت کامل و جامعی بر تعداد سفارش غذای هر وعده (تا چهار هفته بعد) داشته و از پرداخت هزینه‌های اضافی و اسراف غذا جلوگیری خواهد شد.
یکی دیگر از مزایای استفاده از سامانه صدور ژتون، کنترل و محدود کردن تعداد ژتون صادر شده برای هر فرد در هر وعده و امکان تعیین هزینه برای ژتون‌های صادره بعدی وی می‌باشد.
علاوه بر آن، سازمان‌هایی که از سامانه حضور و غیاب شرکت دنیای پردازش استفاده می‌کنند، کنترل کامل بر صدور ژتون غذای پرسنل در وعده‌های مجاز و نامجاز خواهند داشت. به این ترتیب که با متصل شدن نرم‌­افزار حضور و غیاب و صدور ژتون، پرسنل فقط در صورت حضور و یا تردد در شیفت‌های اعلام شده در نرم­‌افزار حضور و غیاب قادر به دریافت ژتون غذای آن وعده خواهند بود.

سامانه صدور ژتون یا اتوماسیون رستوران دنیای پردازش

رزور غذا توسط پرسنل می تواند از داخل یا خارج سازمان از سه طریق میسر گردد:
1. رزرو و اصلاح غذا ازطریق وب
2. از طریق کاربرتعریف شده درنسخه ویندوزی
3. کیوسک متصل به سروربا مانیتور touch
کنترل های انجام شده برای صدور فیش در حالت بدون اتصال به شبکه

با ارسال جداول آخرین تغییرات ثبت شده در نرم افزار صدور ژتون به دستگاهها موارد زیر قابل کنترل می باشد:

1. کاربر تعریف شده در سازمان
2. تاریخ استخدام
3. مجاز بودن وعده
4. تعداد سقف غذا
5. مجاز بودن هر کاربر برای رستوران های تعریف شده
6. رزور غذای انجام شده
ودر صورت اتصال به شبکه کنترل حضورو غیاب و اعتبار (مبلغ شارژه شده توسط کاربر سیستم )جهت صدور فیش