کاهنده اعتبار 9200
جدیدترین دستگاه دنیای پردازش با مدیریت کارت بلیط و عملکرد مسافر و بسیاری از قابلیتهای دیگر که به تازگی وارد بازار شده است.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
دستگاه حضور و غیاب X990-C

07

این دستگاه با توجه به امکاناتی بی نظیر و کیفیت ساخت آن در کنار قیمت مناسب برای مجموعه های کوچک به گزینه ای جذاب تبدیل شده است.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
PW 1410J
از اولین دستگاه های صدور ژتون دنیای پردازش است. و قابلیت کنترل صدور فیش از طریق تردد با اثر انگشت و کارت را دارا است.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
PW 1600J
نسل جدید دستگاه صدور فیش غذا دنیای پردازش است. این دستگاه قابلیت های ویژه ای دارد از جمله امکان ارسال وعده های نامحدود و همچنین برنامه غذایی سالانه به این دستگاه است.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Pw9000 Master
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Pw9000 Slave
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
کاهنده اعتبار Pw9000
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید