سامانه مدیریت پارکینگ

با گسترش و توسعه مراکز اداری، تجاری و مسکونی در شهرهای بزرگ و محدودیت فضاهای مورد استفاده جهت پارک خودروهای مالکین و مراجعین، امروزه مدیریت، نظارت و کنترل پارکینگ‌­های مورد استفاده در چنین مراکزی بیش از پیش نیازمند سیستم­‌های مکانیزه جهت افزایش بهره‌­وری و استفاده حداکثری از ظرفیت محدود پارکینگ­‌ها می‌باشد. از این رو شرکت دنیای پردازش با توجه به توان فنی و مهندسی خود و تجربیات گذشته، اقدام به طراحی، ساخت و تولید سامانه کنترل پارکینگ نموده است.

این سیستم با تجهیزاتی از قبیل راهبند خودرو، دوربین و نرم‌­افزاری توانمند، امکانات مناسبی را در اختیار مسئول (یا مسئولین) پارکینگ و مدیران مجتمع، جهت حداکثر استفاده از ظرفیت پارکینگ و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی قرار می‌دهد.