سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب
سامانه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب که به ساعت حضور و غیاب (و اخیرا به سامانه حضور و غیاب) نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که برای ثبت و ذخیره تردد کارکنان در یک محیط کاری استفاده می‌شود؛ تا با توجه به تعاریف و فرمول‌های موجود در نرم‌افزار حضور و غیاب، مدیر یا مسئول بتواند کارکرد را محاسبه و با انتقال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد، حقوق پرسنل را پرداخت نماید.
 
با گسترش سازمان‌ها و با پیشرفت سیستم‌های حضور و غیاب، امکان ثبت و ذخیره ترددهای متنوع و افزایش سرعت محاسبات فراهم گردید: ترددهای ورود-خروج، مرخصی ساعتی و روزانه، ماموریت‌های متنوع شهری–برون‌شهری، محاسبات مختلف برای ایام مختلف در ساعت‌ها و شیفت‌های مختلف (اداری، ایام نیمه تعطیل، ایام تعطیل و ...)
 
با گذر زمان علاوه بر افزایش انتظارات مدیران و مسئولین از این سامانه، همواره نیازهای جدیدی نیز تعریف یا ایجاد می­‌گردد. از این رو این سیستم‌ها از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روز به روز در حال رشد تکنولوژی و نیز تنوع عملکرد می‌باشند.
 
ثبت تردد پرسنل در ساعت‌های حضور و غیاب با توجه به امکانات سخت‌افزاری، با حداقل یکی از روش‌های زیر صورت می‌گیرد (در صورت نیاز استفاده ترکیبی از موارد ذکر شده ممکن می‌باشد).
 
  • شناسایی از طریق کارت
  • شناسایی اثر انگشت
  • تشخیص چهره
۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۵۵