عکس - سربرگ دنیای پردازش

فرم اعلام آمادگی برای حضور در دوره‌های آموزشی

پس از تکمیل فرم زیر آن را به آدرس ایمیل s_abedini@processingworld.com ارسال فرمایید.

 

مشخصات سازمان
مشخصات فردی
   نام نام خانوادگی تلفن همراه شماره دوره تاریخ شروع