صفر کردن مانده مرخصی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت صفر کردن مانده مرخصی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب به منوی تردد - مانده ابتدای دوره - مانده مرخصی پرسنل وارد شوید.

ابتدا پرسنلی که مشمول صفر شدن می شوند را انتخاب نموده و سپس کلید صفر کردن مانده مرخصی را در پایین صفحه کلیک نمایید.
تاریخی را که می خواهید در آن تاریخ مانده ها صفر گردد انتخاب نموده و سپس کلید ثبت را فشار دهید .