مجوز های معتبر در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

فعالسازی مجوزهای مرخصی و مأموریت در سامانه ثبت تردد (حضور وغیاب) کارا:

 
جهت فعال سازی مجوز های مرخصی و ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش در منوی اطلاعات پایه آیتم مجوز های معتبر را انتخاب فرمائید. در این منو 26 آیتم مرخصی روزانه و ساعتی و همچنین 12 نوع ماموریت ساعتی و مرخصی وجود دارد جهت فعال سازی در ستون وضعیت دابل کلیک فرمائید.