انتقال مانده مرخصی به سال بعد در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

1. در منوی اطلاعات پایه - نوع استخدام وارد شوید.
سقف مرخصی قابل انتقال به سال بعد : 66 ساعت = 9 روز * 7:20 را وارد کنید.
روش انتقال مرخصی ذخیره شونده  به دو طریق است:

  • فقط از مرخصی سال جاری
  • یا از کل مرخصی تا سال جاری (از سالهای پیش تا کنون)

2 . در منوی گزارشات - مرخصی مأموریت - مرخصی اجباری سال جاری
در انتخاب پرسنل فقط از پرسنلی گزارش گرفته شود که مشمول انتقال مرخصی می شوند تا سیستم محاسبه نماید هر فرد چه قدر مازاد بر 9 روز مانده دارد.
بعد از تهیه گزارش و مشاهده کلیه پرسنل مورد نظر، عملیات کاهش مرخصی اجباری (مرخصی غیر قابل انتقال) را با استفاده از کلید نمایش "مرخصی اجباری سال مورد نظر" انجام دهید :