گروه های زمان دسترسی کاربران در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

محدودیت زمان های دسترسی به برنامه حضور غیاب چیست

در نرم افزار تحت وب حضور و غیاب کارا، شما میتوانید برای کاربران، محدودیت زمانی دسترسی تعریف کنید. به این معنی که مشخص کنید دقیقا هر روز از هفته، هر کاربر خاص، دقیقا در چه ساعاتی می تواند وارد برنامه شود.

جهت تعریف زمان های دسترسی کاربران به نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش به منوی کاربران رفته و گزینه "گروه های زمان دسترسی کاربران" را انتخاب فرمایید.

دکمه جدید را فشار دهید در برنامه هفتگی که به ازای روزهای هفته و روزهای ماه چیده شده است. زمان خود را تیک بزنید. دکمه ادغام جهت تلفیق دو گروه استفاده می شود. در پایان دکمه ثبت را بزنید.