تعریف سطوح دسترسی گروهی کاربران در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

زمانی که تعداد پرسنل سازمان شما، زیاد است، قطعا برای کنترل تردد، ثبت حضور غیاب و محاسبه کارکرد آنها از یک سیستم حضور و غیاب استفاده می کنید. حال، هنگام کار با این سیستم ها، در بسیاری مواقع، نیاز به این دارید که اعمالی را بتوانید، به جای تک به تک، روی گروهی از پرسنل اعمال کنید. تعیین سطوح دسترسی، یکی از این موارد است که وقتی سازمانی مدیران رده بالا و مدیران میانی زیادی دارد، لازم است برای عده زیادی سطوح دسترسی، متفاوت از پیش فرض سیستم تعریف شود.

جهت تعریف سطوح دسترسی کاربران به صورت گروهی در برنامه حضور و غیاب ما که یکی از قدیمی ترین و کاملترین سامانه های کنترل تردد در کشور است، به منوی کاربران رفته و گزینه "سطوح دسترسی" را انتخاب فرمایید.

در این صفحه با انتخاب کاربر یا کاربران می توانید دسترسی های مربوط به مشاهده کاردکس استحقاقی، گزارش کارکرد روزانه، مجوزهای روزانه، دسترسی به گردش کار مجوزها و دسترسی مشاهده کارکرد در موبایل به کابران را بدهید.

همچنین می توانید با زدن دکمه "برای همه" این دسترسی ها برای همه پرسنل بخش یا سازمان اعمال نمایید.