تنظیمات ماه رمضان در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

در ماه رمضان، برخی شرکت ها، جهت رفاه حال پرسنل، اقدام به کاهش و ایجاد تغییراتی در ساعات کاری می کنند. یک نرم افزار حضور غیاب خوب و جامع، قطعا امکان این تغییرات را برای شما فراهم می کند.

 

 در سامانه حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش، جهت تنظیمات ماه رمضان از مراحل زیر پیروی کنید.

 1. در اطلاعات پایه –> تقویم رسمی در پایین تقویم تاریخ آن را تعیین می کنیم.
 2. در تقویم تنظیمات مربوط به تاریخ ماه رمضان انجام شود.
 3. در منوی شیفت کاری -> معرفی شیفت ها ساعت کاری را تعیین می کنیم.

  آیتم شروع شیفت ماه رمضان، پایان شیفت ماه رمضان، مدت پنجشنبه ماه رمضان و مدت غیبت و مرخصی بدون حقوق و مرخصی بیماری در ماه رمضان وارد شود.

  برای فردای احیا:
  روش اول: در منوی تردد – تاخیر های عمومی موجه رفته و در تاریخ مورد نظر نوع عادی به تاخیر موجه را انتخاب نمایید .
  سپس ساعت شروع و پایان را مشخص کنید که در چه بازه ای تاخیر موجه می باشد همچنین مدت زمان تاخیر موجه را مشخص نمایید .
  روش دوم: شیفت جداگانه ایجاد نموده و شماره آن شیفت را در اصلاح تقویم گروه ها در آن تاریخ خاص وارد نمایید.

 4. اگر حد اقل و حد اکثر ساعت اضافه کاری در ماه رمضان با روزهای عادی متفاوت باشد برای ماه رمضان یک شیفت جدید ایجاد نموده و سپس شماره آن را در اصلاح تقویم گروهها برای کل ماه رمضان وارد نمایید.

 5. در قسمت معرفی گروه ها

  آیتم شروع اضافه کاری در روز تعطیل رمضان و خاتمه اضافه کاری در روز تعطیل رمضان را چک فرمائید.