پیش نیازهای تعریف پرسنل در برنامه PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

در نرم افزار حضور-غیاب تحت وب دنیای پردازش،پیش از اینکه بتوانید پرسنل جدید در سیستم تعریف کنید، می بایست چند آیتم پایه ای، در منوی اطلاعات پایه تعریف کنید. تنها پس از تعریف این آیتمهاست که می توانید در سیستم خود، پرسنل جدید تعریف کنید. این موارد و آیتم های پایه عبارتند از:

 1. بخش ها و قسمت ها
 2. مدارک تحصیلی
 3. سمت ها
 4. نوع استخدام
 5. سرویس ها
 6. مشخصه های پرسنلی (اگر برای شما وجو داشته باشد-اختیاری)
 7. مشخصه های ماهیانه کارکردی (اگر برای شما وجو داشته باشد-اختیاری)
 8. در منوی شیفتکاری به ترتیب آیتم های
 • معرفی شیفت
 • معرفی گروه
 • معرفی برنامه چرخشی

هر کدام از این آیتم ها مواردی به صورت پیش فرض تعریف شده دارند. در صورتی که نیاز به تعریف موارد جدید دارید، لازم است حتما با دنبال کردن این سری ویدئو های آموزشی برنامه، براساس نیاز سازمانتان، آیتم ها را تکمیل کنید.

بعد از تکمیل موارد بالا، میتوانید پرسنل سازمان خود را به سیستم معرفی کنید.