مجوز روزانه یک فرد در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 جهت مشاهده مجوزهای روزانه افراد در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش در منوی تردد گزینه مجوز روزانه یک فرد را کلیک فرمایید.

در این صفحه امکان حذف، ویرایش و یا ایجاد یک برگه حکم ماموریت یا مرخصی وجود دارد.

در این صفحه آیتم های نوع مجوز، تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، مدت و تاریخ صدور مجوزها قابل مشاهده است.