برگه های اضافه کار فردی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت ثبت مدت اضافه کار روزانه برای پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش به منوی تردد بروید و گزینه "برگه های اضافه کار فردی" را انتخاب فرمایید.

در منوی فوق دو تب وجود دارد.

تب ورود مجوز اضافه کاری: در این قسمت شماره پرسنلی فرد را وارد کنید تاریخ و مدت اضافه کاری را وارد نمایید. در صورتی که گزینه "مجوزهای اضافه کاری روزانه، قبل از وقت و بعد از وقت جداگانه داده می شود" تیک زده نشود. این مدت جهت اضافه کار قبل از وقت و بعد از وقت اعمال می شود.

تب ویرایش و اصلاح مجوزها: در این قسمت لیست افراد به همراه مدت اضافه کاری آنها نمایش داده می شود. در صورتی که مدتی اشتباه ثبت شده باشد. امکان حذف آن با انتخاب نام پرسنل وجود دارد.