سقف اضافه کار ماهانه در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 همانگونه که در مباحث پیشین ذکر شد، اضافه کار میتواند سقف داشته باشد تا اگر شخصی بیشتر از آن میزان اضافه کاری داشت، مشمول پرداخت نشود.

در برنامه کنترل تردد کارا، (نرم افزار حضورغیاب دنیای پردازش)، شما می توانید دو سقف برای اضافه کاری تعیین کنید.

  1. سقف اضافه کاری شرکت
  2. با تعیین مقدار برای این فیلد، شما میتوانید برای کل شرکت خود سقف اضافه کاری تعیین کنید. در این صورت، یک قانون کلی خواهید داشت که هر کس بیشتر از این میزان اضافه کاری داشته باشد، در محاسبه کارکردش مؤثر نخواهد بود.

    برای تعیین سقف برای اضافه کاری در شرکت خود، به منوی اطلاعات پایه، بخش پارامترهای سیستم، تب اضافه کاری بروید.

     

  3. سقف اضافه کاری هر فرد

گاهی شما نیاز دارید، علاوه بر تعیین یک سقف کلی اضافه کار برای همه پرسنل شرکت، برای برخی افراد نیز به شکل فردی، سقف اضافه کار مشخص کنید. در نرم افزار کارا، شما به سادگی می توانید این کار را انجام دهید.

به منوی پرسنلی، تب مشخصه های ماهیانه کارکردی، بخش سقف اضافه کار ماهیانه بروید.

اگر