کاربردهای وعده های غذایی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

وعده های غذایی در سامانه های حضور و غیاب

در برخی سازمانها، ساعات کار صرف شده برای وعده غذایی جزو ساعت کاری محاسبه نمی شود. لذا در این سازمانها، نیاز است که زمانهای مشخصی برای پرسنل، در سامانه کنترل تردد در نظر گرفته شود، تا پرسنل بتوانند هنگام رفتن برای وعده غذایی، خروج، و هنگام برگشت، ورود ثبت کنند، بدون اینکه کسر کار بخورند.

جهت تعریف زمان های ناهار و صبحانه و شام در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب در منوی اطلاعات پایه - پارامترهای سیستم وارد شوید. زمان شروع و پایان وعده های غذایی و مدت آن را وارد نمائید.

کاربردهای وعده های غذایی

  1. برای محاسبه تعداد صبحانه، تعداد ناهار، تعداد شام جهت پرداخت در حقوق و دستمزد.
  2. برای عدم محاسبه اضافه کاری در این بازه ها (در صفحه دوم پارامترها تیک می زنیم).
  3. برای عدم محاسبه مرخصی ساعتی در این بازه ها (در صفحه سوم پارامترها تیک می زنیم).