فعال سازی کاردکس بدون انتقال 9 روز در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

وارد کردن ذخایر مرخصی از سالهای پیش تا کنون مثلا 99/05/01 :
در منوی تردد - مانده ابتدای دوره :
کلید تاریخ شروع کاردکس را زده و تاریخ را 99/05/01 قرار دهید .
(تاریخ شروع کار با سیستم مثلا 99/05/01)
در ستون ابتدای دوره: مانده های 99/05/01 ضربدر 7:20 را وارد نمایید
(در ماشین حساب 7:20 معادل 7/33 می باشد)
2 - وارد شدن طلب های مرخصی از این به بعد توسط سیستم به صورت خودکار:
در منوی اطلاعات پایه - پارامترهای سیستم - مرخصی و مأموریت
افزایش کاردکس بر اساس کارکرد بصورت خودکار را تیک زده و سپس کلید :
فرم افزایش مرخصی استحقاقی بر اساس نوع استخدام را کلیک نمایید :
در فرم مذکور از بالا نوع استخدامی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس از پایین صفحه نحوه افزایش مرخصی را مشخص نمایید .
اگر نحوه افزایش مرخصی بصورت ماهانه است مقدار طلب ماهانه به روز و ساعت وارد نمایید.
اگر نحوه افزایش مرخصی بصورت سالانه است مقدار طلب سالانه را به روز و ساعت و دفیفه وارد نمایید.
اگر نحوه افزایش مرخصی بصورت دقیق تر و به ازای هر روز کارکرد پرسنل است :
مدت افزایش مرخصی به ازای هر روز کارکرد را بر اساس فرمول ارائه شده محاسبه نمایید و به دقیقه وارد کنید. رجوع شود به :
فرمول محاسبه طلب مرخصی بصورت اتوماتیک به ازای هر روز کارکرد