دعوت به کار پرسنل در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

گاهی اوقات، پرسنل شما قطع کار میکنند، اما پس از مدتی دوباره به کار بر می گردند. در این موارد، شما نیازی ندارید مجددا اطلاعات آن پرسنل را در سامانه حضوروغیاب ثبت کنید. بلکه می توانید از همان اطلاعاتی که از قبل، در سامانه تردد موجود است، استفاده کنید.

 

برای فعالسازی دوباره پرسنل قطع کار شده، در نرم افزار کارتزنی PWKara Web دنیای پردازش، به منوی پرسنلی رفته و گزینه دعوت به کار پرسنل را انتخاب کنید.

 

 

در این صفحه فرد مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و تاریخ استخدام جدید را وارد کرده و دکمه دعوت به کار را کلیک نمایید.