افزایش یا کاهش مرخصی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت افزایش مرخصی  استحقاقی سالانه به روش دستی در نرم افزار حضور و غیاب PWKara Web  دنیای پردازش به منوی تردد بروید و گزینه "افزایش یا کاهش مرخصی" را انتخاب فرمایید.

در این صفحه دو تب وجود دارد.

تب ثبت: در این تب عملیات افزایش یا کاهش مرخصی صورت میگیرد.

آیتم های افزایش، کاهش، تاریخ ثبت، بابت (دلیل افزایش یا کاهش مرخصی) را وارد کنید و با انتخاب فرد و زدن دکمه ثبت عملیات را به پایان برسانید.

تب حذف افزایش یا کاهش ها: در این منو با انتخاب مناسب نوع عملیات افزایش یا کاهش و تاریخ ثبت آن در کاردکس میتوانید عملیات حذف را انجام دهید.

افزایش ها:

افزایش خودکار، افزایش دستی، صفر کردن مانده مرخصی

کاهش ها:

 مرخصی ساعتی، کاهش دستی، مرخصی اجباری و..