روش محاسبه کارکرد در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 
کارکرد چیست؟

کارکرد به میزان ساعتی در ماه گفته می شود که یک پرسنل، در محل کار حضور داشته است.

انواع کارکرد

در بیشتر برنامه های حضوروغیاب و کنترل تردد، کارکرد می تواند به سه روش تعینن شود:

  • بر اساس تردد
  • دستی (برای پرسنلی که با دستگاه ساعتزنی، تردد خود را ثبت نمیکنند و به شکل دستی، در نرم افزار، ترددشان را ثبت می کنند. مانند برخی مدیران یا نیروهای مأمور)
  • کامل (برای افرادی که می خواهید ساعت کاری موظف نداشته باشند و به هر حال حقوق کامل را دریافت کنند)

محاسبه گروهی کارکرد

امکان ورود روش محاسبه کارکرد به صورت گروهی در نرم افزار حضور و غیاب تحت کارا، وجود دارد این مورد زمانی بیشتر استفاده می شود که قانون روش محاسبه کارکرد نیاز است برای گروهی از افراد در سازمان اعمال شود. به عنوان مثال روش محاسبه کارکرد همه پرسنل براساس تردد منظور گردد.
جهت تحقق این امر در منوی پرسنلی آیتم روش محاسبه کارکرد را انتخاب فرمائید.

میتوانید براساس بخش پرسنل را فیلتر کنید یا دکمه "برای همه" را بزنید و برای همه افراد بخش یا سازمان "روش محاسبه کارکرد" را مشخص کنید.