اضافه کار خارج از کارت در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

اضافه کار خارج از کارت چیست؟

گاهی اوقات، شما در نظر دارید، به عنوان تشویقی یا تنبیهی، برای افراد، علاوه بر کارکردشان که از ثبت ترددشان در ساعت کارتزنی ثبت شده، اضافه کار تخصیص بدهید. بهترین سامانه های حضور غیاب، همیشه این امکان را در اختیار شما می گذارند.

 جهت استفاده از آیتم اضافه کار خارج از کارت در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب کارا، مراحل زیر را پیروی کنید. این نوع اضافه کار اگر با عدد مثبت وارد شود یک نوع اضافه کار تشویقی  و در آخر ماه با اضافه کار افراد جمع می شود و اگر با عدد منفی وارد شود مانند یک اضافه کار تنبیهی از میزان اضافه کار ماهانه افراد کم میکند.

در منوی پرسنلی -> مشخصه های ماهیانه کارکردی -> آیتم اضافه کار خارج از کارت را انتخاب فرمائید. در این قسمت به تفکیک افراد و به تفکیک ماه می توانید مقدار مورد نظر را وارد فرمائید.

مفاهیم:

کلید برای همه: به تفکیک بخش می توانید برای همه افراد یک بخش اضافه کار خارج کارت وارد فرمائید.

کلید کپی به سایر ماهها: با کلیک بر روی این دکمه می توانید یک مقدار را برای سایر ماه ها ی سال نیز اعمال فر مائید.

نکته: روش دیگر در منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی -> تب اضافه کار برای هر فرد میتوان اضافه خارج کارت را وارد کرد.