قطع کار پرسنل در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 
هنگامی که شخصی دیگر با شرکت همکاری نمیکند، مثلا تعدیل یا بازنشسته می شود، یا تاریخ قرار داد وی به پایان می رسد، شما دیگر تمایلی ندارید که اطلاعات مربوط به تردد این شخص در گزارش ها ظاهر شود. در برنامه تحت وب حضور غیاب کارا، به این افراد، پرسنل قطع کار اطلاق می شود.
برای اینکه به سیستم این عدم همکاری اعلام شود باید به منوی پرسنلی رفته و آیتم "قطع کار پرسنل" را انتخاب نمایید در صفحه باز شده پرسنل مورد نظر را انتخاب و تاریخ و دلیل پایان همکاری را وارد کرده و دکمه قطع کار را کلیک نمایید.