لیست پرسنل در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 
گاهی اوقات، مدیران سازمان، یا بخش های مختلف مانند منابع انسانی یا تدارکات، از شما، لیست پرسنل را به تفکیک فیلتر های خاصی، طلب می کنند. سامانه حضور غیاب دنیای پردازش، این امکان را به شما می دهد که بتوانید به تفکیک تک تک فیلد های زیر، لیست پرسنل را از سامانه استخراج کنید:
  • نام و نام خانوادگی
  • شماره کارت پرسنل
  • بخش
  • نوع استخدام
  • وضعیت کاری
  • گروه کاری

 در پایین صفحه، تعداد افراد لیست به شما نمایش داده می شود.

اگر نیاز دارید که این لیست را روی کاغذ چاپ کنید (پیش از انجام این کار، به درختان و طبیعت هم بیاندیشید)، از منوی گزارشات کمک بگیرید.