تعریف نوع استخدام در برنامه PWKaraWeb دنیای پردازش

 

در نرم افزار حضوروغیاب تحت وب دنیای پردازش، شما می توانید انواع مختلف استخدام، برای پرسنل سازمان، تعریف کنید.

 جهت معرفی انواع استخدام، در منوی اطلاعات پایه گزینه نوع استخدام را کلیک فرمائید.

انواع استخدام پیش فرض سیستم عبارتست از قراردادی، رسمی، قرارداد ساعتی و... در صورتی که غیر از این موارد مد نظر شماست میتوانید نوع جدید استخدام را در سامانه تعریف فرمائید.

نکته: نوع استخدام قرارداد ساعتی مخصوص افرادی است0 که براساس ساعت کاری مشخصی کار نمیکنند و تنها میزان حضور این افراد مد نظر مدیر سازمان می باشد.