تعریف کاربران در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

جهت تعریف کاربر در نرم افزار حضور غیاب تحت وب دنیای پردازش به منوی کاربران رفته و گزینه "تعریف کاربر" را انتخاب کنید.

در این منو شماره کارت، نام کاربری، تاریخ انقضاء فعالیت کاربر، رمز عبور پرسنل را تعیین می کنید.

دامنه دسترسی پرسنل می تواند در سطوح زیر باشد.

  •  فقط خودش:
  • فقط بخش خودش
  • تمامی بخش ها
  • تعدادی از بخش ها
  • تعدادی از پرسنل

اگر پرسنل مدیر است و دامنه دسترسی بیشتری دارد گزینه دامنه فعالیت برایش فعال می شود و میتوانید دسترسی به منوها را در حالت ویرایش یا مشاهده تنظیم فرمایید.

زمان دسترسی به سیستم هم میتوانید برای هر کاربر محدود کنید.

  • آزاد در هر زمانی
  • تنها در بازه شیفت
  • در بازه مشخصی از شبانه روز
  • براساس گروه دسترسی

نکته: کاربران سیستم را نمیتوان حذف کرد، تنها می توان غیر فعال کرد.