تعریف سرویس در برنامه PWKaraWeb دنیای پردازش

 


 

حضور و غیاب و سرویس های ایاب ذهاب پرسنل

برخی سازمانها و نهادها، برای رفاه بیشتر حال پرسنل خود، از سرویس های رفت و آمد کمک میگیرند. هر سازمان می تواند تعداد متفاوتی سرویس داشته باشد و هر پرسنل می تواند از سرویس های متفاوتی استفاده کند.

هنگامی که در سازمانی سرویس تعریف می شود، ناخودآگاه پرسش هایی در زمینه حضوروغیاب و کنترل تردد پرسنل نیز مطرح می شود. پرسشهایی مانند:

  1. آیا زمانی که پرسنل در سرویس ها هستند، جزو ساعت کاری آنها محاسبه می شود؟
  2. زمانی که سرویس تأخیر یا غیبت داشته باشد، چه اتفاقی برای ساعتهای رفت و آمد پرسنل مربوط به آن سرویس می افتد؟

با مشاهده ویدیوهای مربوط به سرویس، به پاسخ این پرسشها دست خواهید یافت.

جهت تعریف سرویس ایاب و ذهاب در نرم افزار حضور غیاب تحت وب در منوی اطلاعات پایه، گزینه سرویس ها را انتخاب فرمائید (البته در صورتی که سازمان برای پرسنل سرویس قرار داده است).

کد: یک عدد به صورت دلخواه وارد فرمائید.

عنوان: نام مکانی که سرویس برای آن فراهم گردیده را تایپ فرمائید.

فاصله زمانی بین پارکینگ تا کارتزن: اگر میخواهید در این فاصله زمانی پرسنل شما تاخیر نخورند، به این فیلد، مقدار بدهید.