تعریف مشخصات پرسنلی (پرسنل) در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

پیش نیازها

برای تعریف پرسنل و مشخصات پرسنلی، در سامانه حضورغیاب تحت وب کارا، پیش نیازهایی وجود دارد که لازم است ابتدا آنها را تعریف کنید تا بتوانید به تعریف پرسنل در سیستم بپردازید. این پیش نیاز ها عبارتند از:

در منوی اطلاعات پایه

  • بخشها و قسمت ها
  • مدارک تحصیلی
  • سمت ها
  • انواع استخدام
  • سرویس
  • مشخصه های پرسنلی

در منوی شیفت کاری

  • معرفی شیفت
  • معرفی گروه
  • معرفی برنامه چرخشی گروه ها

زمانی که این پیش نیازها را تعریف کرده باشید، میتوانید به منوی پرسنلی بروید و مشخصات پرسنل خود را به سیستم حضورغیاب، معرفی کنید.

 در ذیل توضیح داده می شود.

منوی پرسنلی

تب مشخصات اولیه پرسنلی

نام، نام خانوادگی، نوع استخدام، نام بخش، مدرک تحصیلی، تاریخ استخدام، جنسیت، تاریخ پایان استخدام، سمت، بخشودگی تاخیر روزانه، بخشودگی تعجیل روزانه، نوبت کاری، روش محاسبه کارکرد، نوع کار فرد(گروهی، تقویم خاص، بهره وری)، گروه پایه، کارمند جانباز تعریف می شود. در این بخش به جز فیلد شماره کارت (که شناسه هر فرد در دستگاه یا همان ساعت حضوروغیاب است و به شکل اتوماتیک توسط نرم افزار اختصاص داده می شود)، همه فیلد ها را میتوانید مقداردهی کنید یا تغییر دهید.

تب مشخصات تکمیلی

در این تب، اطلاعات تکمیلی مانند، کد ملی، شماره موبایل، تاریخ تولد، آدرس محل سکونت، پست الکترونیک یا ایمیل را می توانید در سامانه وارد کنید. ایمیل فرد می تواند هنگامی که قرار است پاسخ درخواست های مجوز فرد برایش ایمیل شود، به کار بیاید. حق صبحانه و نهار و شام نیز در این بخش برای پرسنل مشخص می شود. بر موارد فوق، در این بخش می توانید برای فرد، ساعت کاری شناور در نظر بگیرید تا شامل تأخیر و تعجیل نشود. همچنین می توانید مشخص کنید تا چه سقفی و برای چند ساعت و دقیقه، کسر کار این شخص با اضافه کارش تهاتر شود. تب اضافه کاری

اضافه کار ثابت (اضافه کاری که هر ماه به شخص مورد نظر تعلق می گیرد)، اضافه کار خارج از کارت (اضافه کاری که در ماهها یا زمانهای خاصی به شخص اختصاص میابد)، اضافه کار تشویقی یا تنبیهی، از جمله مواردی هستند که در این بخش می توانید به سامانه معرفی کنید.