ورود مجوز های روزانه در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 
 جهت وارد کردن برگه های مجوز روزانه (مرخصی یا ماموریت) در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش ابتدا به منوی تردد بروید و گزینه ورود مجوز روزانه را بزنید.
  1. در این قسمت ابتدا فرد را انتخاب فرمایید.
  2. سپس نوع مجوز (مرخصی یا ماموریت) را وارد کنید.
  3. سپس تاریخ شروع و خاتمه را وارد کنید.
  4. دلیل گرفتن مجوز را وارد فرماییدو دکمه ثبت را فشار دهید.

نکته: در منوی اطلاعات پایه -> مجوزهای معتبر می توانید مجوزی که در قسمت نوع مجوز وجود ندارد را فعال نمایید.