مرخصی روزانه گروهی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

جهت وارد کردن برگه های مرخصی به صورت گروهی در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش، به منوی تردد بروید و گزینه "ورود مرخصی روزانه گروهی" را انتخاب فرمایید. در این منو دو تب وجود دارد. در تب ورود گروهی مرخصی رفته و نوع مرخصی را انتخاب نمایید سپس تاریخ شروع و خاتمه پرسنل و سپس افرادی که میخواهید برایشان مرخصی ثبت شود را انتخاب نمایید و دکمه ثبت را فشار دهید.

در تب حذف گروهی مرخصی می توانید مرخصی های ثبت شده را حذف نمایید.