اصلاح تردد پرسنل در یک روز در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت اصلاح و مشاهده تردد همه پرسنل در یک روز خاص در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش در منوی تردد گزینه "اصلاح تردد پرسنل در یک روز" را انتخاب نمایید. و در اینجا به تردد مورد نظر را ویرایش یا اصلاح فرمایید.

اصلاحات تردد شامل:

ثبت و حذف مجوز ساعتی (مرخصی, ماموریت، اضافه کار و..)

تغییر شیفت و گروه و تغییر ساعت کاری افراد

ثبت یا حذف مجوزهای روزانه

ثبت یا حذف یا ویرایش تردد