تغییر ساعت کاری به صورت گروهی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

گاهی اوقات در یک نرم افزار حضور و غیاب و کنترل تردد، شما نیاز دارید ساعت کاری را، برای گروهی از افراد و پرسنل، تغییر دهید.

در سامانه کارتزنی کارا، اگر بخواهیم از یک مقطع تاریخی (مثلاً از اول پاییز) ساعت کاری یک گروه را تغییر دهیم، مراحل زیر را می بایست طی کنیم:

  1. یک شیفت جدید مطابق با ساعت کاری جدید ایجاد نمایید.
  2. در برنامه چرخشی آن گروه تاریخ را 98/07/01 قرار دهید.
  3. شماره شیفت جدید را در معرفی برنامه چرخشی گروهها وارد نمایید.