فعال سازی مرخصی در گزارشات نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 


جهت فعال سازی آیتم های مرخصی در گزارشات نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش از مراحل زیر پیروی فرمائید.
در منوی اطلاعات پایه -> عناوین پایه سیستم -> تب مرخصی با حقوق و مرخصی بدون حقوق رفته و بنا به نیاز سازمان به نمایش آیتم مورد نظر آنرا فعال فرمائید.
مرخصی ساعتی شخصی، مرخصی روزانه استحقاقی، مرخصی ساعتی ورزشی، مرخصی ساعتی تحصیلی 1، مرخصی ساعتی با حقوق، مرخصی ساعتی با حقوق 2، مرخصی ساعتی جانبازی، مرخصی روزانه استعلاجی
مرخصی روزانه تحصیلی
مرخصی روزانه ورزشی
مرخصی روزانه ازدواج
مرخصی روزانه تشویقی

مرخصی روزانه رسمی
مرخصی روزانه جانبازی

مرخصی روزانه فوت بستگان درجه 1

تعطیل توافقی

مرخصی کار در محیط های غیر متعارف

مانده مرخصی