فعال سازی اضافه کار در گزارشات نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

در اغلب سازمانها، به ویژه سازمانهای بزرگ، یکی از روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان، و کمک به مدیران برای اختصاص عادلانه کارانه یا پاداش، محاسبه اضافه کاری است. در سامانه حضوروغیاب دنیای پردازش، شما میتوانید با بالاترین دقت، در حد دقیقه و ثانیه، اضافه کار افراد را محاسبه فرمایید.

روش فعالسازی اضافه کار در گزارش های نرم افزار کارا:

جهت نمایش آیتم های اضافه کاری در گزارش های مرتبط با کارکرد پرسنل، در منوی اطلاعات پایه عناوین پایه سیستم را انتخاب فرمائید. در تب اول آیتم  اضافه کاری میتوانید آیتم های زیر را انتخاب فرمائید:

اضافه کاری نامجاز: مدت اضافه از ساعت کاری که مجوز آن به فرد داده نشده است.

 

اضافه کار خارج از کارت: همانند اضافه کار تشویقی یا تنبهی در اخر ماه می باشد. در صورتی که با عدد منفی مشخص شود از اضافه کار فرد این مدت کسر می شود.

اضافه کاری ثابت: مدت اضافه کاری که به صورت ثابت به افراد و درآخر ماه نمایش داده می شود

اضافه کاری پرداختی: با اعمال سقف به افراد در آخر ماه به افراد تعلق می گیرد.

اضافه کاری عادی: به صورت روزانه، جمع مدت اضافه کار قبل از شیفت و اضافه کار بعد از شیفت می باشد.

اضافه کار با مجوز: اضافه کاری که بر روی تردد فرد و برحسب روزهای خاص به افراد تعلق می گیرد.

اضافه کار بعد از وقت: مدتی که فرد از آخر شیفت خود بیشتر کار می کند.

اضافه کار قبل از وقت: مدتی که فرد قبل از شیفت خود در محل کار خود حاضر می شود.

ب و نامجاز: مدت بعد از شیفت که فرد در محل سازمان حضور دارد اما مجوز دریافت اضافه کاری را ندارد.

ق و نامجاز: مدت قبل از شیفت که فرد در محل سازمان حضور دارد اما مجوز دریافت اضافه کاری را ندارد.

اضافه کار جانبازی: به افراد جانباز سازمان با توجه به فعال کردن تنظیماتی خاص به افراد تعلق می گیرد.

اضافه کار کل: جمع مدت اضافه کاری های (ثابت، خارج کارت، جانبازی، عادی)

اضافه کار مازاد: از کسر مدت اضافه کار کل و اضافه کار پرداختی به دست می آید.