فعال سازی ماموریت در گزارشات نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 مأموریت چیست و مأمور کیست؟

به کاری که پرسنل، در محیطی خارج از سازمان، برای سازمان انجام می دهند مأموریت گفته می شود. به شخصی که در حال انجام مأموریت است، مأمور یا پرسنل مأمور گفته می شود. از مهمترین امکاناتی که نیاز است یک سامانه حضور وغیاب داشته باشد، امکان مدیریت کردن مأموریت هاست. با توجه به اینکه پرسنل مأمور، دسترسی به ساعت کارتزنی و ثبت تردد خود ندارند، محصولات شرکت های مختلف، از روشهای متفاوتی، امکان ثبت این ترددها را برای پرسنل مأمور فراهم کرده اند. لازم به ذکر است در برخی سازمانها، مبلغی علاوه بر حقوق، به عنوان حق مأموریت، به پرسنل مأمور پرداخت می شود. اینکه این میزان چقدر باید باشد، آیا شامل کسورات و حق بیمه می شود یا خیر را قانون گذار، به دقت مشخص کرده است.

روند فعالسازی آیتم های مأموریت در گزارشات سامانه حضورغیاب دنیای پردازش:

در منوی اطلاعات پایه -> عناوین پایه سیستم -> تب ماموریت رفته و بنا به نیاز سازمان به نمایش آیتم مورد نظر آنرا فعال فرمائید.

ماموریت اداری ساعتی 1
ماموریت اداری ساعتی 2
ماموریت اداری ساعتی 3
ماموریت اداری ساعتی4
ماموریت اداری ساعتی 5
ماموریت اداری ساعتی 6
ماموریت روزانه
ماموریت روزانه2
ماموریت روزانه3
ماموریت روزانه4
ماموریت روزانه5
ماموریت روزانه6
تب متفرقه :
timer
counter
صبحانه و ناهار و شام
ایاب و ذهاب