فعال سازی تاخیر موجه در گزارشات نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

از جمله مواردی که در تعیین میزان حقوق در سازمانها نقش دارد، مباحثی مانند تأخیر، تعجیل یا کسرکار است. محاسبه دقیق این موارد در سامانه ها و نرم افزارهای حضورغیاب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این ویدیو به آموزش چگونگی فعالسازی آیتم های مرتبط با تأخیر می پردازیم:

جهت فعال سازی آیتم های تاخیر موجه و تاخیر سرویس در گزارشات نرم افزار حضور غیاب تحت وب در منوی اطلاعات پایه در قسمت عناوین پایه سیستم تب تاخیر موجه آیتم مورد نظر را فعال فرمائید.

مفاهیم:

تاخیر موجه: میزان دیرکرد افراد که توسط مجوز تاخیر موجه مجاز است.

تاخیر سرویس: میزان دیر کرد افراد که در واقع به خاطر تاخیر سرویس ایاب ذهاب متحمل شده اند و البته این نوع تاخیر هم مجاز می باشد.