نگهبان 24 ساعت کار 24 ساعت استراحت در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

 در سیستم حضور غیاب  تحت وب دنیای پردازش امکان تعریف برنامه کاری برای نگهبان 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت وجود دارد. که به اصطلاح به آن نگهبان 24 ساعته هم گفته می شود. برای تعریف برنامه کاری این پرسنل  به  تعداد 1 شیفت و تعداد 2 گروه و  برنامه چرخشی دو روزه نیازمندیم.
   پرسنل نگهبان 24 ساعت کار 24 ساعت استراحت
 روزهای کاری
 ساعت موظف
 روز اول
 7-7
 روز دوم
 استراحت
 تعداد شیفت
 1  
 تعداد گروه
 2  
 دوره گردش
 2  
 تعطیلات تقویم
 مشابه دوره گردش
 
ابتدا به تعریف یک شیفت 24 ساعته طبق ویدئو معرفی شیفت می پردازیم. و از طریق منوی گروه ها 2 گروه تعریف میکنیم. سپس به تعریف برنامه چرخشی گروه اول نگهبان 24 ساعته  می پردازیم.
در این برنامه چرخشی دوره چرخشی 2 روزه می باشد. روز اول شماره شیفت را وارد کرده و روز دوم با کلید f12و f10وF11 تعطیل را وارد می کنیم. بعد به تعریف برنامه چرخشی گروه دوم نگهبان 24 ساعته  می پردازیم. که دقیقا بر عکس گروه اول می باشد.