آموزش تغییر سال جاری در نرم افزار حضور غیاب دنیای پردازش

 

 

در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش سوابق افراد در طی تمام سالهایی که شما از برنامه Pwkara استفاده کردید در سیستم ذخیره می شود اما شما فقط میتوانید اطلاعات سال جاری سیستم را مشاهده کنید. برای اینکه بتوانید سوابق سالهای قبل را در سیستم ببینید باید آیتم سال جاری را تغییر دهید.

چنانچه بخواهیم سال جاری سیستم را تغییر بدهیم نیاز است مراحل زیر را انجام دهیم.

  • تغییر سال به صورت دایم:  از منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم -> پارامترهای سیستم -> صفحه اول، آیتم سال جاری را تغییر دهید. سپس از برنامه خارج و دوباره وارد شوید.
  • تغییر سال به صورت موقت: روی زمینه اصلی برنامه کلید Ctrl+Y را بزنید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر