نسخه های برنامه حضور غیاب دنیای پردازش

 

 

نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش شامل سه نسخه می باشد که زمان خرید،˓ خود سازمانی که برنامه را خریداری می کند تصمیم میگیرد از کدام نسخه استفاده کند.

  1. تیپ S یا standard یا پایه: تک کاربره است و تحت شبکه نمی باشد و نوبتکاری در آن محاسبه نمی شود و گزارش های سالیانه ندارد.
  2. تیپ F یا Factory یا بدون بیمارستانی یا کارخانه ای: چند کاربره و تحت شبکه است و نوبتکاری در آن حساب می شود و گزارشات سالیانه دارد.
  3. تیپ H یا Hospital یا بیمارستانی: علاوه بر داشتن امکانات نسخه F شیفت های نامنظم رانیز شامل می شود. (مانند پرستارها)
    نکته: نسخه برنامه در داخل برنامه قسمت راهنما زیرمنوی درباره برنامه در مقابل کلمه Licence مشخص شده است. همچنین در قسمت درباره برنامه می توانیم ورژن برنامه را در مقابل عبارت Version مشاهده کنیم. زمانی که بخواهیم بدانیم سریال برنامه چه عددی می باشد در زیرمنوی درباره برنامه ماوس خود را روی کلمه نسخه نگه داشته عددی که نمایش می دهد سریال برنامه می باشد˓ همچنین در قسمت نوار پایین برنامه سریال برنامه مشخص شده است.

جهت اطلاع از قیمت نسخه های برنامه PWKara و خرید نرم افزار حضور و غیاب، با واحد فروش به شماره تماس 84288 تماس حاصل فرمائید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر