تنظیمات ماه رمضان در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش

 

 

سیستم حضور غیاب دنیای پردازش برای روزهای ماه رمضان که معمولا در تردد پرسنل برخی سازمانها تغییراتی بوجود می آید تا پرسنل بتواند زودتر از روزهای عادی کار خود را تعطیل کند از آنجا که برنامه دارای تقویم هجری/شمسی می باشد. بنابراین با مشخص شدن برنامه شیفت در ماه رمضان به صورت خودکار برنامه کاری پرسنل را کنترل خواهد نمود.

برای اعمال این تنظیمات لازم است مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنیم.

  • در منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم -> پارامترهای سیستم -> صفحه اول تاریخ شروع و تاریخ پایان ماه رمضان را وارد کنید.
  • در منوی شیفتکاری -> شیفت ها و گروه ها -> معرفی شیفت ها باید تنظیمات مربوط به شیفت ماه رمضان را انجام دهید. و آیتم های ساعت شروع ماه رمضان، مدت شیفت در ماه رمضان، مدت پنجشنبه در ماه رمضان را وارد کنید.
  • برای تعیین شیفت احیاء یک شیفت جدید تعریف کرده و شماره آن شیفت را در منوی شیفتکاری -> اصلاح تقویم گروه ها  روی تاریخ مورد نظر وارد می کنیم. به ویدئوی مربوط به شیفت چهارشنبه سوری مراجعه کنید.
نکته: در حالتی که شرایط اضافه کاری در ماه رمضان تغییر می کند نمیتوان از این تنظیمات استفاده کرد و باید حتما شیفت جدید برای آن تعریف شود و در گروه و تقویم کاری گروه مورد نظر اعمال شود.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر