ورود به برنامه Pwkara و تغییر رمز کاربر Admin


 

 

برای ورود به نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش پس از کلیک بر روی آیکن برنامه pwkara کادری ظاهر می شود که شامل نام کاربری و کلمه عبور می باشد.
نام کاربر admin، کلمه عبور 111  را وارد کنید.
نکته: کاربرadmin کاربر اصلی برنامه بوده که نباید حذف گردد.
نحوه تغییر رمز ورود به برنامه:
با راست کلیک نمودن در زمینه برنامه شما می توانید رمز کاربر جاری را تغییر دهید و رمز جدید را وارد نموده و تکرار رمز ورود را نیز انجام دهید.

پس از ورود به برنامه منوهای برنامه شامل (پرسنلی، تردد، گزارشات، شیفتکاری، پشتیبانی و ...) را خواهید دید. و در پایین برنامه سال جاری سیستم را مشاهده خواهید کرد.

برای‌ جلوگیری‌ از دستیابی‌ افراد غیرمجاز به‌ توابع‌ مهم‌ سیستم‌ حضور و غیاب و همچنین‌ جلوگیری‌ از دستیابی‌ کاربران‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ سایر کارکنان‌، تسهیلات‌ حفاظتی‌ سلسله‌ مراتبی‌ بسیار قوی‌ و ساده‌ای‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ برخی‌ از ویژگیهای‌ آن‌ بشرخ‌ ذیل‌ میباشد:

  1.  کاربر Admin به‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ کل‌ پرسنل‌ دسترسی‌ دارد و از کلیه‌ امکانات‌ و تسهیلات‌ سیستم‌ حضور غیاب نیز بهره ‌مند می باشد.
  2. هر کاربر میتواند به تعداد دلخواه‌ کاربر معرفی‌ نموده‌ و برای‌ هریک‌ از آنها سطح‌ دسترسی‌ وپژه‌ای‌ را تعریف‌ نماید. در صورتیکه کاربر در سطوح دسترسی مجاز به تعریف کاربر جدید باشد. بدیهی‌ است‌ که‌ دامنه‌ دسترسی‌ کاربران‌ جدید، زیر مجموعه‌ای‌ از دامنه‌ دسترسی‌ کاربر اصلی خواهد بود.
  3. هر کاربر که‌ تابع‌ "تعریف کاربر" برای‌ وی‌ فعال‌ باشد، میتواند رمز عبور خود و یا افراد زیر مجموعه‌ خود را اصلاح‌ و یا حذف‌ نماید.
  4. رمز ادمین توسط فروشنده‌ نرم‌افزار به‌ خریدار اعلام‌ می گردد و خریدار میتواند بااستفاده‌ از تابع‌ "تعریف کاربر" آنرا تغییر دهد.
    Admin میتواند با استفاده‌ ازاین‌ سطح‌ دسترسی‌ برای‌ هریک‌ از پرسنل‌ شرکت‌ یک‌ رمز عبور معرفی‌ نماید تا آنها قادر باشند هر وقت‌ که‌ خواستند وضعیت‌‌ خود را رویت‌ نمایند.

برای کاربرانی که قرار است به نرم افزار حضور و غیاب دسترسی داشته باشند، می توانید در منوی کاربران برای آنها نام کاربر و رمز ورود و تعیین سطح دسترسی تعریف کنید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر