واژه تک کارت در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش

 

اصطلاح تک کارت در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش، به ترددی گفته می شود که تک باشد. بدین معنی که تردد  ورود یا خروج در سیستم به دلایلی مثلا فراموشی کارمند ثبت نشده باشد. در صورتی که این اتفاق بیافتد برنامه حضور غیابPwkara به عنوان غیبت آن روز را در نظر می گیرد.

 در صورتی که کاربر برنامه بخواهد علاوه بر غیبت تاخیر آن فرد هم به عنوان کسر کار در سیستم ثبت شود.

باید در منوی پشتیبانی ->  پارامترهای سیستم -> صفحه 4  گزینه "در گزارش تاخیر اول وقت، تاخیر اول وقت در ورود و خروج تک کارت محاسبه شود" را تیک بزنیم.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر