ثبت اضافه کار فردی و گروهی حضور غیاب دنیای پردازش

 

در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش امکان ثبت مجوزهای  اضافه کار فردی و گروهی به روش های زیر وجود دارد. در برخی از شرکت ها نیاز به ثبت مجوز اضافه کار گروهی در بعضی از روزهای خاص مثل روز کارگر می باشد. برای تحقق این امر به منوی تردد -> اضافه کاری بروید.

  مجوزهای اضافه کار فردی

در برخی از شرکت ها تعدادی از پرسنل نیاز به مجوز اضافه کاری ندارند و بقیه پرسنل می بایست برای هر روز اضافه کاری خود از سرپرست قسمت، تاییدیه و مجوز اضافه کاری داشته باشند، لیست پرسنل مجاز و مدت اضافه کاری مجاز را در این قسمت می توان مشخص کرد.

  1. در این پنجره ابتدا در قسمت تاریخ، تاریخ موردنظر را تنظیم کنید.
  2. در قسمت شماره پرسنلی برای جستجوی پرسنل خاص از کلید ctrl+F7 یا F7 استفاده کنید پس از جستجوی فرد موردنظر روی تایید کلیک کنید.
  3.  در قسمت مدت، سقف اضافه کار مجاز فرد در روز انتخابی را وارد کنید به همین صورت سایر افراد مجاز به داشتن اضافه کاری را مشخص کنید برای ثبت این مجوزها روی کلید ذخیره کلیک کنید.

ویرایش: برای ویرایش کردن مجوزهای اضافه کاری ثبت شده روی ویرایش کلیک کنید شماره پرسنلی، تاریخ مجوز و میزان مجوز اضافه کاری را مشاهده می کنید، برای اصلاح مجوزهای اضافه کاری فرد خاص در قسمت شماره پرسنلی، شماره پرسنلی فرد موردنظر را وارد کرده و کلید enter را بزنید. مجوزهای اضافه کاری فرد موردنظر نمایش داده می شود. برای ویرایش کردن مدت اضافه کاری مجاز در تاریخ خاص در ستون مدت دابل کلیک کنید.
حذف: حال می توانید سقف اضافه کاری را اصلاح نمایید، برای حذف مجوز اضافه کاری ثبت شده روی مجوز مورد نظر قرار گرفته روی کلید حذف کلیک کنید. برای اصلاح مجوزهای اضافه کاری تاریخ خاص در قسمت تاریخ، تاریخ موردنظر را وارد کنید و کلید enter را بزنید. پس از انجام ویرایش های موردنظر برای ثبت تغییرات روی ذخیره کلیک کنید. برای خروج از این پنجره روی خروج کلیک کنید.
جستجو: در صورتیکه شماره کارت یا نام خانوادگی فرد را در اختیار داشته باشید، آنرا تایپ نموده و دوبار کلید Enter را فشار دهید و جهت جستجوی آسانتر میتوانید گروه یا بخش مورد نظر را انتخاب کرده تا لیست آن افراد را نمایش داده و روی نام آن فرد Double Click کنید.
خروج: برای خارج شدن و بستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

  مجوزهای اضافه کار گروهی

در این قسمت میتوان برای یک بازه زمانی خاص مجوز اضافه کاری گروهی وارد کرد.

  1. برای تنظیم تاریخ شروع روی این کلید کلیک کنید، سال، ماه و روز موردنظر را تعیین کنید. برای تنظیم تاریخ پایان روی این کلید کلیک کنید و به همان ترتیب سال، ماه و روز موردنظر را تعیین کنید.
  2. در قسمت ساعت میزان مجوز را وارد کنید.
  3. در قسمت مجموعه می توانید مشخص کنید این اضافه کاری برای پرسنل گروه کاری خاص، بخش خاص یا تمامی پرسنل در نظر گرفته شود.
    برای مثال در قسمت مجموعه گروه خاص را انتخاب کنید و از لیست مقابل آن گروه موردنظر را انتخاب کنید، برای اضافه کردن این مجوز روی اضافه کلیک کنید و برای حذف آن روی کلید حذف کلیک کنید.

اضافه: بعداز انتخاب محدوده تاریخ و مدت مورد نظر براساس گروه یا بخش یا افراد خاص روی دکمه اضافه کلیک کنید.
حذف: حکمی را که قبلا وارد کرده اید بدین شکل حذف نمایید. با انتخاب محدوده تاریخ و مدت مورد نظر براساس گروه یا بخش یا افراد خاص روی دکمه حذف کلیک کنید.
خروج: برای خارج شدن وبستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

نکته: برای دیدن مدت این نوع مجوز که بالاترین اولویت را در برنامه PWKara نسبت به سایر مجوزهای اضافه کاری دارد، می توانید در منوی تردد ها روی روز مورد نظر کلید Ctrl+E را بگیرید و معادل مدت مجوز اضافه کاری آن روز را ببینید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر