نحوه اصلاح تردد در نرم افزار حضور غیاب دنیای پردازش

 

 در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش در جهت اصلاح تردد پرسنل مثل (ویرایش، حذف، اضافه و ...) روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش ها از منوی  تردد قسمت اصلاح تردد ماهانه می باشد.

اصلاح تردد ماهانه

دراین قسمت می توان تردد پرسنل را برای ماه مورد نظر مشاهده و اصلاح کرد. باید توجه داشت قبل از انجام این کار می بایست اطلاعات دستگاه کارتزن، در کامپیوتر دریافت ورود وخروج ها شده باشد پس از انتخاب ماه موردنظر، پرسنل مورد نظر را جستجو کنید. در پنجره باز شده برای هر روز تا 12 تردد نمایش داده می شود.

ستون شیفت

شیفت پرسنل را در طول ماه بر اساس گروه کاری که در آن قرار دارد نشان می دهد.
لیست شیفت ها را می توان با کلیک کردن روی شیفت ها یاCTRL + F مشاهده کرد.
نکته: اگر به هر دلیلی پرسنل ورود یا خروجش را در روز خاصی روی ساعت کارتزنی ثبت نکرده باشد یا به طور اشتباه دو ورود یا دو خروج ثبت کرده باشد برایش تردد ناقص در نظر گرفته میشود برای اصلاح تردد ناقص اگر ورود یا خروج را ثبت نکرده باشد، در این قسمت تردد مربوطه را ثبت نمائید. برای این منظور در تاریخ مورد نظر قرار گرفته ورود یا خروج پرسنل را وارد کنید در صورتیکه ورود یا خروج اضافی ثبت شده باشد روی تردد مورد نظر قرار گرفته و کلید صفر را بزنید تا حذف شود توجه داشته باشید اگر ترددی توسط کاربر اصلاح شده باشد کنار تردد علامت * نمایش داده می شود.

جابجایی پرسنل

در صورتیکه به هر دلیلی برنامه کاری و شیفت این پرسنل در طی ماه تغییر کند برای اعمال این جابجائی از مراحل زیر پیروی فرمائید.

 • روی تاریخ مورد نظر قرار گرفته و جابجائی را بزنید
 • در پنجره باز شده روی جابجائی کلیک کنید
 • حال مدت جابجائی و شماره گروه جدید را وارد کنید، برای انتخاب گروه جدید از کلید CTRL +F2 استفاده کنید.
 • برای ذخیره این جابجائی روی تایید کلیک کنید، به این ترتیب ستون شیفت مطابق گروه جدید تغییر می کند به جای این کار می توانید از منوی شیفتکاری جابجائی افراد در گروه ها استفاده کنید.

مجوز روزانه

برای ثبت مرخصی یا ماموریت روزانه از مراحل زیر پیروی فرمائید.

 • در روز خاص روی روز موردنظر قرار گرفته مجوز روزانه را کلیک کنید
 • از لیست باز شده برای انتخاب هر یک عنوان مرخصی و ماموریت ها روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

مجوز ساعتی

برای ثبت مجوزهای ساعتی از مراحل زیر پیروی فرمائید.

 • روی تردد مورد نظر قرار گرفته و مجوز ساعتی را کلیک کنید.
 • از لیست باز شده برای انتخاب هر یک از مجوزهای ساعتی روی عنوان مربوطه کلیک کنید یا روی مجوزها کلیک کنید. 
 • روی تردد مورنظر قرار گرفته و روی عنوان مجوز Doubel Click کنید. البته به جای این کار می توانید از کلید ترکیبی موردنظر استفاده کنید به عنوان مثال کلید ترکیبی تاخیر سرویس CTRL +F4 می باشد.

اصلاح یا حذف مجوز های ساعتی

همچنین در قسمت بالای پنجره باز شده کنار سال موردنظر می توانید ماه موردنظر را انتخاب کنید. در صورتیکه بخواهید مجوزهای ساعتی ثبت شده برای پرسنل را حذف کنید.

 1. این پرسنل را جستجو کنید.
 2. بر روی تردد موردنظر ماوس را قراردهید.
 3. و روی مجوزها کلیک کنید برای حذف مجوز تایید شده دوباره روی عنوان مجوز مربوطه Doubel Click کنید یا مجددا کلید ترکیبی مربوط به آن مجوز را استفاده کنید. به جای این کار می توانید بعد از قرار گرفتن روی تردد موردنظر در قسمت مجوزها روی مجوز ساعتی کلیک کنید و از لیست گزینه عادی را کلیک کنید.

اصلاحات

برای مشاهده تغییرات اعمال شده در روز خاص بر روی روز موردنظر قرار گرفته، در قسمت کلیدها روی اصلاحات کلیک کنید در این پنجره نوع ویرایش، تاریخ انجام ویرایش و نام کاربر نمایش داده می شود .

ثبت مجوزها با استفاده از کلیدها

برای ثبت مجوزها از کلیدهای ترکیبی  زیر استفاده فرمائید.

 • CTRL +F1 (مجوز ساعتی استحقاقی)
 • CTRL +F2 (مجوز ماموریت ساعتی)
 • CTRL +F4 (تاخیر سرویس)
 • CTRL +F6 (مجوز اضافه کار ساعتی)
 • CTRL +F5 (خروج ماه قبل)
 • برای تایید اضافه کار روی تردد مربوطه قرار گرفته و در قسمت مجوز ها روی عنوان مجوز اضافه کار ساعتی Doubel Click کنید. یا می توانید از کلید ترکیبی CTRL + F6 استفاده کنید. در صورت عدم تایید این اضافه کار، به این فرد اضافه کار نامجاز تعلق می گیرد.

 پیمایش: برای مشاهده پرسنل با استفاده از کلیدهای بعدی، قبلی، اولی، آخری نوع پیمایش را می توان براساس یکی از 4 گزینه (شماره پرسنلی، گروه، بخش، نام خانوادگی) انتخاب نمود.
راهنما: برای مشاهده راهنمای صفحه یا کلیدهای ترکیبی CTRL+ home را بزنید.
جستجو: در صورتیکه شماره کارت یا نام خانوادگی فرد را در اختیار داشته باشید، آنرا تایپ نموده و دوبار کلید Enter را فشار دهید و جهت جستجوی آسانتر میتوانید گروه یا بخش مورد نظر را انتخاب کرده تا لیست آن افرادرا نمایش داده و روی نام آن فرد Double Click کنید.
ذخیره: برای ثبت تغییرات در قسمت کلیدها روی ذخیره کلیک کنید.
خروج: برای خارج شدن و بستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر