تعریف مدارک تحصیلی در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش

 

در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش برای وارد کردن مدارک تحصیلی که یکی از پیش نیازهای پرسنل در برنامه pwkara می باشد.

به منوی پشتیبانی -> زیر منوی پارامترهای سیستم -> مدارک تحصیلی وارد شوید. در این قسمت انواع مدارک تحصیلی مورد نیاز در سازمان، بصورت پیش فرض تعریف شده است در صورت دلخواه با کلید جدید مدارک مورد نظرتان را اضافه نمایید با کلید حذف و ویرایش می توانید مدارک سازمان را اصلاح نمایید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر