پشتیبان گیری از برنامه حضور غیاب دنیای پردازش

 

در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش برای تنظیمات بکاپ گیری از سیستم نیاز است مراحلی زیر انجام شود. بکاپ به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام می شود.

 به صورت دستی

 در منوی پشتیبانی -> تهیه پشتیبان -> دکمه Backup را بزنید. این قسمت دارای 3 گزینه می باشد:

Backup (پشتیبان گیری)

 این گزینه امکان تهیه پشتیبان از برنامه را فراهم می سازد. که اگر این برنامه تیپ S (نسخه پایه) باشد، نام مکان (نام فایل)، مسیر و درایوی که پشتیبان روی آن گرفته می شود را می توان مشاهده و در صورت نیازآن را می توان تغییر داد.
اگر برنامه تیپ F یا H باشد و در منوی پشتیبانی – (Setup) پارامترهای سیستم – پارامترهای سیستم، گزینه پشتیبان بر روی سرور تهیه شود، انتخاب شده باشد، دیگر شما در قسمت پشتیبان گیری قادر به تغییر درایو Backup نمی باشید زیرا فقط روی سرور این Backup تهیه می شود.
برخی مواقع در برنامه های تیپ S شما با پیغام: قادر به پشتیبان گیری نمی باشد، روبرو خواهید شد، که در این زمان باید این دو مورد کنترل شوند:

  •  درایوی که روی آن Backup تهیه می شود، ممکن است آن درایو فضای خالی نداشته باشد. یا دسترسی  نوشتن در آن درایو وجود ندارد.
  •  امکان دارد به اشتباه گزینه پشتیبان بر روی سرور تهیه شود انتخاب شده باشد.

گرفتن BACKUP روی SERVER

  1.  ابتدا در منو پشتیبانی – پارامترهای سیستم – قسمت پشتیبان بر روی سرور تهیه شود تیک را بزنید و بعد نام کامپیوتر سرور یا IP کامپیوتر سرور را وارد کنید.
  2. بر روی server یعنی جایی که database وجود دارد باید folder را جهت share کردن حتما به نام backup share نمود.
  3.  جهت تعیین اعضاء share یا می توان every one را تنها عضو share انتخاب کرد و یا می توان user ها را همراه administrator کامپیوترهایی که می خواهند backup بگیرند جزء لیست اعضاء share انتخاب نمود.
  4.  از منوی پشتیبانی – تهیه پشتیبان را انتخاب کرده و backup گرفته می شود.
  5.  برای تست نهایی باید backup آن روز حذف شود (مرحله 4 تکرار می شود *) و دوباره backup گرفته شود و این بار اگر backup گرفته نشد با شرکت دنیای پردازش تماس گرفته شود.

  Backuplist (مشاهده پشتیبان های تهیه شده)

در این قسمت شما قادر به مشاهده لیست پشتیبانهای تهیه شده خود تا کنون می باشید.

Restore (برگرداندن پشتیبان)

 برای برگرداندن پشتیبان به دو طریق می توان انجام داد:

  •  از طریق Microsoft Sql Server.
  •  برای این کار باید ابتدا Restore را انتخاب کرده که در این زمان برنامه درخواست کلمه عبور می کند حال برای درخواست رمز با دنیای پردازش تماس بگیرید.

 به صورت اتوماتیک

در صورتی که در منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم -> صفحه اول تیک گزینه پشتیبان گیری اتوماتیک را بزنید این کار به صورت اتوماتیک در ساعات 9:00الی 9:05صبح و13:00 الی 13:05عصر انجام می شود.

نکته: برنامه باید در این ساعات باز باشد. 

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر