سامانه گشت و نگهبانی

کلیه مکان هایی که امنیت، کنترل و نظارت آنها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است طی بازه های زمانی مشخص به طور مرتب بازدید و سرکشی شوند، دارای نگهبان یا نگهبانانی برای این منظور می باشند. مانند انبارها، کارخانجات، کارگاهها، مراکز و اماکن نظامی، مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری، پستهای مخابراتی، پستهای لوله نفت و گاز و . . .

بزرگترین مشکلی که در این حالت وجود دارد، امکان فراموشی نگهبان (نگهبانان) از سرکشی پست خاص، تاخیر یا بی نظمی در بازدید، سهل انگاری در نظارت و بطور کلی عدم اطلاع دقیق از عملکرد نگهبان (نگهبانان) می باشد.

سامانه گشت و نگهبانی علاوه بر آنکه بهترین راه حل مکانیزه برای رفع این مشکل است، گزارشات متنوع ، بسیار مفید و کاربردی نیز برای مدیریت عملکرد نگهبانان ، تحلیل و برنامه ریزی ارائه خواهد داد.

در این سامانه پس از مشخص نمودن محل های سرکشی، ترتیب سرکشی به این محلها و تعیین بازه های زمانی برای سرکشی به هر پست، توسط دستگاه گشت و نگهبانی هر یک از سرکشی های انجام شده به تفکیک هر نگهبان ثبت و پس از تخلیه اطلاعات از طریق نرم افزار، گزارشی ازجزییات عملکرد هر یک از افراد نگهبان به دست می آید.

ثبت سرکشی با دستگاه گشت و نگهبانی PW2400 به طور خودکار و صرفا با نزدیک کردن دستگاه به هر پست (تگ) تعبیه شده در محل سرکشی انجام می شود. همچنین تخلیه اطلاعات در این سیستم به سادگی صورت خواهد گرفت. دارا بودن چراغ قوه نیز باعث سهولت در گشت و نگهبانی با دستگاه PW2400 دنیای پردازش شده است.