سامانه کارت بلیط الکترونیک و پرداخت خرد شهروندی

در راستای اجرای خدمات الکترونیکی در سطح کشور طرح کارت بلیط الکترونیک جهت استفاده در ناوگان اتوبوسرانی شهری با اهداف زیر توسط کارشناسان ایرانی طراحی و ساخته شده است :
1. جلوگیری از چاپ غیر قانونی بلیت
2. جلوگیری از فروش مجدد بلیت هایی که توسط رانندة اتوبوس باطل نشده است.
3. تغییر خودکار قیمت بلیت بدون هزینه های چاپ مجدد، با ایجاد برنامه ریزی الکترونیکی در دستگاههای کارتخوان
4. سرعت عمل در تبادلات مالی و حذف اسکناس و مشکلات پول خرد
5. حذف ضایعات فراوان کاغذ که یک سرمایه ملی است.
6. قابل برنامه ریزی بودن نرخ متفاوت مسیر ها یا کاربری های اعتباری
7. امکان آمارگیری دقیق و علمی ازتعداد مسافرین هر مسیر (یا کاربران هر کاربرد) و در نتیجه اصلاح توزیع امکانات نظیر اتوبوس ها در مسیر های مختلف شهری
8. امکان آمارگیری از نحوه عملکرد ارائه کنندگان خدمات (نظیر رانندگان اتوبوس) و در نتیجه ایجاد سیستم منطقی دریافتی و تشویقی
9. بالابردن امنیت در دریافت هزینه های خدمات و فروش کالا
10. انتقال بلیط به گیشه‌ها
11. فروش بلیط در گیشه‌ها
12. کاهش اعتبار در اتوبوس‌ها
13. کنترل ورود مجاز مسافرین به اتوبوس توسط بازرس
14. کنترل ساعات کار و کارکرد روزانة راننده
15. کنترل آمار خرید گیشه‌ها
16. کنترل حضور گیشه‌داران
17. گزارشگیری متنوع بر اساس ترافیک خطوط مختلف اتوبوسرانی در دو لایة مدیریتی و عملیاتی
18. پوشش عملکرد فعلی مسؤولین خطوط اتوبوسرانی