سامانه جامع مدیریت پرداخت الکترونیکی (سیستم AFC)

سیستم Automatic Fare Collection) AFC) جمع آوری اتوماتیک کرایه را در خطوط مترو یا اتوبوس رانی و …، ایستگاه های کنترل دسترسی، کنترل و آنالیز رفت آمد مسافران و همچنین کنترل تعرفه پرداخت را فراهم می کند.

شرکت دنیای پردازش با سابقه ترین شرکت در زمینه اجرای پروژه Afc در ایران بوداست، اولین پروژه Afc در شرکت مترو در سال 1380 با موفقیت اجرا شدوسپس درسازمان های اتوبوسرانی شهرهای بزرگ نصب وراه اندازی شد، و در طی چند سال اخیر براساس نیازمندیهای موجود سازمان های مذکور توسعه داده شده در سال 1390 ایده استفاده این سیستم در ایستگاههای دوچرخه، سینماوپارکینگ های عمومی، تاکسی رانی، کانتین اتوبوسرانی، ورودی مراکز تقریحی مانند باغ پرندگان مطرح و به سرعت پیاده سازی و اجرایی گردیدو روزانه متوسط بیش از یک میلیون تراکنش پردازش می شود. ودرحال حاضر سیستم در سه بخش اصلی شامل بخش مالی، بخش اتوبوسرانی و بخش خدمات شهری در حال کار می باشد ویژگی های برجسته برنامه پاسارگاد :
1-تعریف متنوع ترن تخفیفات برای انواع کارتها با امنکان زمانبندیهای منعطف
2-حمایت از انواع پذیرنده
3-سیستم مالی برای گزارشات و تسویه انواع شرکت ها وسازمانهای تابع
4-امکان پیاده سازی تعرفه الکترونیک واتصال به سیستم حضورغیاب برای محاسبه کاکرد رانندگان در شیفت وشرایط کاری متنوع
5-طراحی سیستم مدیریت پایگاه داده برای عدم تاخیرومحاسبه گزارشات در بازه زمانی طولانی