مقاله ها

سیستم نرم افزاری AFC (کارت بلیت هوشمند شهروندی)
شرکت دنیای پردازش با سابقه ‏ترین شرکت در زمینه AFC در ایران بوده و اولین پروژه AFC را در ایران در شرکت مترو در سال 1377با موفقیت اجرا کرده است. در حال حاضر نرم افزار AFC شرکت، در اتوبوسرانی های سه شهر اصفهان، ارومیه و بیرجند و همچنین در مراکز تفریحی مانند تله کابین و شهربازی در حال استفاده می ‏باشد. همچنین نرم افزار تسویه AFC دنیای پردازش به نام اتاق پایاپای اصفهان کارت برای تمام پذیرنده‏ های شهر اصفهان شامل اتوبوس، مترو، تاکسی، دوچرخه و مراکز تفریحی در حال کار بوده و روزانه نزدیک به یک میلیون تراکنش توسط آن پردازش می‏ شود. تجربه غنی بیش از 20 سال در زمینه AFC و بیش از 10 ساله در زمینه AVL منجر به یکی از جامع ترین سیستمهای AFC در ایران شده است.
مطالعه موردی مکانیابی خودرو در اتوبوسرانی اصفهان
این سامانه با توجه به نگاه شهرداری اصفهان در جهت ارائه خدمات به شهروندان و حرکت در جهت ایجاد شهر الکترونیک و ارائه خدماتی مانند برنامه ریزی سفر و اطلاع رسانی به شهروندان، طراحی و پیاده سازی گردیده است.
از جمله مهم ترین عملکردهای طراحی و پیاده شده در این پروژه، قابلیت جستجو، گزارش گیری، ثبت تخلف ها (تخلف محدوده، تخلف سرعت)، تبادل پیغام بین اتوبوس و مرکز سیستم نمایشگر در ایستگاه ها، ملاحظات مربوط به تجهیزات اتوبوس، ملاحظات مربوط به عملکرد Offline سیستم، ملاحظات مربوط به بستر مخابراتی برای انتقال اطلاعات از اهم موارد انجام شده توسط شرکت دنیای پردازش است.